مقالات

مقالات (2)

مباني انسان شناختي تربيت اخلاقي در يك الگوي پيشنهادي اسلامی

 چكيده

شايد پس از خواندن چند صفحه از آغاز اين بخش به شگفتي بيفتيد كه گويي نويسنده بين توسعه ي اقتصادي و توسعه اخلاقي در هم آميخته است! اما به شما مي گويم كه چنين نيست. لطفا پيش داوري نكنيد و كمي شكيبايي بورزيد با من همراه شويد نظرتان بر مي گردد. نوشتار زير در يكي از اولين سمينارهاي مربوط به توسعه ي اقتصادي در ايران پس از انقلاب ارائه شده است. دغدغه ي چگونگي تركيب مدل ها و طرح هاي توسعه و اسلاميت از جمله انگيزه هاي راه اندازي اين سمينار بود.

 رويكرد آسيب شناختي

 چكيده:

تربيت ديني به مفهوم فراگير آن كه به معناي آموزش و پرورش ديني است؛ مي‌تواند كليدي‌ترين نقش را در توسعه معنوي و كمال يك جامعه ديني ايفا نمايد. هرگونه كاستي يا كوتاهي در اين امر، موجب بروز اختلالات و نابهنجاري‌‌هاي جبران ناپذيري در پرورش نسل نوين هر جامعه مي‌شود.