فرايند تربيت فرزندان در انديشه ديني

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 رويكرد آسيب شناختي

 چكيده:

تربيت ديني به مفهوم فراگير آن كه به معناي آموزش و پرورش ديني است؛ مي‌تواند كليدي‌ترين نقش را در توسعه معنوي و كمال يك جامعه ديني ايفا نمايد. هرگونه كاستي يا كوتاهي در اين امر، موجب بروز اختلالات و نابهنجاري‌‌هاي جبران ناپذيري در پرورش نسل نوين هر جامعه مي‌شود.

از اين‌رو، براي اصلاح جامعه و پيشگيري از انحرافات اجتماعي، لازم است، فرايند تربيت در انديشه ديني، شناسايي شود. از آن‌جا كه آغاز اين امر در خانواده است، اين گفتار فرآيند آموزش و پرورش ديني را از خانواده آغاز و در گستره‌هاي فراتر دنبال مي‌كند. روش‌ها و راهكارهاي زمينه‌سازي تربيت

ديني پيش از تولد، آغاز تولد و پس از آن را در چارچوب كريمه‌هاي قرآني، سيرة پيامبر و امامان معصوم به بحث مي‌گذارد. راهكارهاي بهينه‌سازي فرايند پرورش ديني در خانواده، در قالب بحث‌هايي همانند پيشگيري از تحريكات جنسي كودكان، ابراز مهر و محبت، تأمين امنيت، تكريم و احترام فرزندان و بازي كودكان دنبال شده و پس از طرح عمده‌ترين عوامل ضعف و كاستي تربيت ديني فرزندان و آسيب‌شناسي آموزش ديني، به برخي از روش‌هاي درست برخورد با نوجوانان اشاره شده است.

واژگان كليدي:

تربيت ديني، پرورش، آموزش، انحرافات اجتماعي، تكريم فرزندان، مهرورزي، تبعيض، تحريكات جنسي، تأمين امنيت، صداقت، خانواده، بازي كودكان

بهينه‌سازي تربيت ديني فرزندان و پيشگيري از آسيب‌ها و انحرافات تربيتي و سازوكارهاي تربيتي اسلام جهت درك بيشتر لذت ديني دغدغة ذهن و دل همة پدران، مادران و مربيان دلسوز جامعه است. آمارهاي نگران‌كنندة آسيب‌ها و انحرافات اجتماعي، حساسيت همه را برانگيخته و آنان را با اين پرسش اساسي مواجه كرده كه چه كاري بايد انجام دهند؟ اين دغدغه‌ها ما را بر آن داشت كه به سراغ يكي از صاحب‌نظران علوم تربيتي و كارشناسي آموزش و پرورش كشور رفته و پرسش‌ها را در چند نشست با ايشان در ميان بگذاريم. اينك بخش اول اين نشست در موضوع فرايند تربيت ديني فرزندان در خانواده تقديم مي‌گردد.

* تربيت ديني از حيث علوم تربيتي، چگونه مفهوم‌شناسي مي‌شود؟

 

مجموعة اقدامات رفتاري و گفتاري كه به تربيت و سامان‌يابي شخصيت ديني انسان مي‌انجامد، فرايند تربيت ديني نام‌گذاري مي‌شود. اما در مفهوم عام‌تر، تربيت ديني معادل واژة انگليسيreligious education است كه واژة education هم بر آموزش و پرورش و هم بر تربيت قابل اطلاق است. بكارگيري متغير آموزش، در فرايند پرورش از اين رو است كه اقدامات پرورشي، جدا و بريده از عملكردهاي آموزشي نمي‌توانند پيش برنده و مفيد باشند. بسياري از منش و ساختارهاي شخصيتي كه بر اثر اقدامات عملي و رفتاري در فرد ايجاد مي‌شوند، ريشه آموزشي دارند. البته آموزش به تنهايي كافي نيست و اقدامات مكمل پرورشي هم، لازم و ضروري است. بنابراين، در جهت آسيب‌شناسي تربيت ديني، هم آسيب‌شناسي آموزش و هم آسيب‌شناسي پرورش ديني لازم است تا در پي اين آسيب‌شناسي بتوان گام‌هاي مؤثري در پيشگيري از انحرافات اجتماعي برداشت؛ به ويژه در جامعة ديني ما كه نقص در اين امر مي‌تواند از مهم‌ترين عوامل ايجاد انحرافات شمرده شود.[1]

براي شناخت راهكارهاي آموزشي و پرورشي دين، يادآوري دو نكته لازم است: نخست اين كه، پرورش يا آموزش يك فرايند است يعني كاري ناگهاني نيست كه بتوان با آن برخوردهاي كليشه‌اي كرد. دوم اين‌كه؛ در تربيت ديني، بايد بين خود تربيت و زمينه‌سازي براي آن، جداسازي داشته باشيم. تربيت فرايندي است كه بايد آن را از نقطه صفر آغاز كرد و زمينه‌هاي تربيت هم، بخشي از اين فرايند است. از اين رو، پرداختن به زمينه‌هاي تربيت ديني نيز همانند خود تربيت مهم و سرنوشت ساز است. براي نمونه يكي از اهداف تربيت ديني اين است كه فرزندان ما اهل بيت و خاندان نبوت (ص) را الگو و مدل زندگي خود بدانند و پاي در راه آنان بگذارند. بسترسازي و هموارسازي اين الگوپذيري، در آموزه‌هاي ديني به صورت پاي‌بندي به دستورها و آداب مستحب ويژه‌اي آمده است. شايد به سادگي نتوان براي برخي از اين آداب، معيار و توجيه علمي پيدا كرد اما تأكيد و عملكرد خود اهل بيت (ع) و توجه به پيامدهاي مثبت آن، نشانگر لزوم پايبندي به اين آداب است.

بنابراين، اگر هنگام بررسي تربيت ديني، گاه با بحران دين‌گريزي بعضي از جوانان و نوجوانان روبرو مي‌شويم، بايد در جمع بندي و داوري خود، بي‌توجهي به برخي از بسترهاي تربيت را نيز به حساب آوريم. بسيار مهم است كه در بررسي و مطالعة فرايند تربيت ديني، به بسترها و زمينه‌هايش نيز توجه كنيم. بسياري از چالش‌ها و بحران‌هاي بزرگي كه امروزه با آن مواجهيم، دستاورد و پيامد ناديده‌انگاري كارهاي كوچكي است كه در روان‌شناسي به آن «كوچك‌هاي بزرگ»[2] گويند.

* خانواده چه نقشي در بهينه‌سازي تربيت ديني و پيشگيري از انحرافات اجتماعي مي‌تواند داشته باشد؟

آ‎غاز تربيت، آموزش‌ها و پرورش‌هاي مستقيم و غير مستقيم خانواده است. خانواده نقش بسترسازي و پيش‌گيري را ايفا مي‌كند. اگر در خانواده فرهنگ‌سازي و دروني‌سازي ارزش‌ها درست و به موقع انجام شود، بسياري از اين مشكلات خود به خود از ميان برداشته مي‌شود. امروزه كارشناسان امور تربيتي معتقدند كه اگر ما سرمايه‌گذاري‌هاي خود را از بسترسازي‌ها و پيشگيري‌ها آغاز كنيم، هم ريشه‌اي‌تر و اصولي‌تر و هم ارزان‌تر كار خود را پيش مي‌بريم. به جاي اين‌كه پس از مواجه شدن با هر مشكل با آن برخورد كرد، مي‌توانيم بسياري از اين چالش‌ها را پيش از به وقوع پيوستن از ميان برداريم.

* تربيت ديني را از چه هنگامي آغاز كنيم؟

امروزه كارشناسان آموزش و پرورش، در تعيين نخستين و بهترين زمان آموزش و پرورش‌ ديني، با يكديگر هم صدا و هم ديدگاه نيستند. برخي سن 6 سالگي، بعضي 7 سالگي و گروهي هم، هنگام تولد را بهترين نقطة آغاز مي‌دانند. برخي از يافته‌هاي روان‌شناسي رشد، نشانگر اين است كه ما مي‌توانيم پاره‌اي از اقدامات آموزشي يا پرورشي را، پيش از تولد آغاز كنيم. زيرا جنين آدمي حتي هنگام بودن در رحم، اثرپذيري شناختي دارد. از نگاه اسلامي نيز، تربيت ديني يك فرايند چند مرحله‌اي است كه نقطه آغاز آن، پيش از تولد است.

1)- زمينه‌سازي تربيت ديني پيش از تولد

الف)- گزينش همسر

در اسلام، آغاز تربيت ديني از هنگامي است كه يك دختر و پسر بالنده و به رشد رسيده، خواهان همسرگزيني و آغاز يك زندگي مشترك بر‌مي‌آيند و مي‌خواهند داراي فرزند شوند. از آن‌جا كه ويژگي‌هاي شخصيتي اين دو، از كانال‌هاي وراثت و تربيت به فرزندان انتقال مي‌يابد، اين والدين هستند كه زمينه و بستر تازه‌اي را براي نسل آينده خود پايه‌گذاري مي‌كنند. از اين رو، همسرگزيني و متغير‌هاي دخيل در آن، در روايت‌ها گوناگوني مورد توجه قرار گرفته كه به برخي از نمونه‌هاي اين گفته‌ها اشاره مي‌كنم:

پيامبر گرانقدر اسلام (ص) در اين‌باره مي‌فرمايند: «انكحوا الأكفاء و انكحوا منهم و اختاروا لنطفكم»،[3] (مجلسي، 1403ق: ج 103، ص 236، روايت 29، باب 3) «بكوشيد همسران هم سطح و هم شأن را براي خودتان انتخاب بكنيد و براي پرورش و رشد نطفه‌هاي خود بهترين‌ها را برگزينيد.» در خبر ديگري آمده است كه حسين فرزند بشّار، خدمت امام علي‌ابن موسي‌الرضا(ع) نامه‌اي نوشت و از آن امام پرسيد: ‌اي فرزند رسول خدا! از ميان خويشان، خواستگاري براي دخترم آمده كه از هر جهت خوب است اما به نظرم اين خواستگار خيلي بداخلاق است. حضرت فرمودند: اگر شخص بداخلاق، دين‌دار هم هست، به او دختر ندهيد. (نوري طبرسي، 1409ق: ج14، ص192) راز سازگاري و داشتن يك زندگي آرام و خالي از دغدغه، خوش‌خويي و خوش‌اخلاقي زن و مرد است. از اين رو، در روايت‌هاي اسلامي، پس از دين‌مداري، اخلاق آراسته و برتر، راز بهره‌مندي از يك زندگي شاد و بي‌بحران است.

- معيارهاي گزينش همسر

روايات ديگري، ما را به همه سونگري و توجه به جنبه‌هاي گوناگون همسرگزيني دعوت مي‌كند. محمد بن مسلم از امام باقر (ع) گزارش مي‌كند كه گروهي از ياران امام از ايشان پرسيدند: ‌اي فرزند رسول خدا، اگر مسلماني همسري بيابد كه خيلي زيبا اما ديوانه است و به خاطر زيبائيش، بخواهد با وي ازدواج كند آيا اين اقدام او كار درستي است؟ حضرت فرمود: نه، ازدواج نكند. گفتند: اگر به گونه‌اي شيفته شده كه نتواند از آن زن صرف‌نظر كند، چه انجام دهد؟ حضرت فرمود: اگر دوست دارد با او ازدواج كند اما بكوشد از وي بچه‌دار نشود. (كليني، 1413ق: ج 5 ، ص 354)

روايت نبوي ديگري، همين پيام را به گونة ديگري مورد توجه قرار مي‌دهد. روزي پيامبر بزرگوار اسلام (ص) در خطبه‌اي با مردم چنين فرمود: «ايّاكم و خضراء الدمن... المرأه الحسناء في منبت السوء»، «برحذر باشيد از گل‌ها و نيلوفرهاي زيبايي كه در مرداب پيدا مي‌شود. مردم كه منظور حضرت را نفهميده بودند، از ايشان پرسيدند: گل‌هاي زيبا و شاداب كدام است؟ آن حضرت فرمود: زن زيبارويي كه در خاندان و فضاي خانوادگي نادرستي رشد و پرورش يافته باشد.» (همان، ص332) پرورش در چنين خانواده‌اي از او شخصيتي دشوار مي‌سازد. اگرچه وي زيبارو است اما همزيستي ندارد.

در بسياري از روايت‌ها، در گزينش شوهر بر سه ويژگي دين و تقوا، امانت‌داري و اخلاق پافشاري شده است اما در گزينش زن، بر ويژگي‌هاي ديگري همانند فقدان كمبودها و كاستي‌هاي شناختي همانند ديوانگي، احمقي و برخورداري از اصالت خانوادگي، شجاعت و مانند آن نيز تأكيد شده است. به نظر مي‌آيد، بر اساس پيام اين روايت‌ها، انتقال برخي از صفات شخصيت، همانند توانايي‌هاي شناختي و عاطفي از طريق مادر بيشتر است.

ب)- آسيب شناسي آداب اسلامي آميزش

پدر و مادر، نقش اساسي در تعيين ويژگي‌هاي شخصيتي، فيزيكي، سلامت و عيب ساختار رواني و بدني فرزند خود دارند. چگونگي آميزش پدر و مادر، از جمله متغيرهاي مهمي است که نقش چشمگيري در اين راستا بر جاي مي‌گذارد. روايت‌هاي فراواني، به دقت در زمان آميزش (شب يا روز، چه هنگامي از ماه) و مكان آن، حالت‌هاي رواني حاكم بر والدين، روند تغذيه و مانند آن اشاره دارد. همه اين موارد، در هموار يا ناهموار بودن روند رشد نطفه، بهنجار يا نابهنجار بودن نسل آينده و ميزان تربيت پذيري فرزندان اثر اجتناب ناپذيري دارد. به عنوان نمونه، در روايتي بيان گرديده كه بهتر است آميزش زن و شوهر در آغاز، ميان و پايان هر ماه صورت نگيرد. در روايت ديگر، دقت در ذكر نام و ياد خدا هنگام آميزش، با طهارت بودن (وضو)، دعا كردن و نماز خواندن پيش از آميزش، سفارش شده است. امام صادق (ع)، در ذيل كريمة 64 از سورة مبارکة اسراء[4] مي‌فرمايد: «يكي از راه‌هاي شركت شيطان در فرزندان اين است كه هنگام آميزش و شکل‌گيري نطفه، انسان از ياد خداوند غافل باشد.» (فيض‌كاشاني، 1402ق: ج3، ص203)

در اين رابطه به گروهي ديگر از روايت‌هايي که ما را به پاي‌بندي به برخي از آداب آميزش فرا مي‌خواند، اشاره مي‌كنم.

امام جواد (ع) در روايتي بلند، داستان آمدن خضر پيامبر به نزد امام علي (ع) را نقل مي‌كند. خضر نبي در اين ديدار، از امام پرسش‌هاي فراواني نمود و آن حضرت از فرزندشان امام مجتبي (ع) خواستند كه وي پاسخ آن پرسش‌ها را بدهد. از جمله آن پرسش‌ها اين بود كه فرزند چه هنگام به عمو، عمه، خاله يا دايي خود مي‌رود؟ امام فرمود: اگر هنگامي که مرد با همسرش همبستر مي‌شود، از نظر رواني و عصبي آرام و بي‌اضطراب باشد، نطفه وي به آرامي و بدون اضطراب و آشفتگي در رحم همسرش مي‌نشيند و جاي مي‌گيرد. از آن پس هنگامي که نوزاد متولد مي‌شود، از نظر ويژگي‌هاي اخلاقي و شخصيتي، شبيه پدر و مادرش مي‌شود. ولي اگر پدر و مادر هنگام آميزش، دل شوريده، مضطرب وآشفته و از نظر بدني متلاطم باشند، نطفه مرد با آرامش در رحم همسرش قرار نمي‌گيرد و بچه در اين وضعيت به دايي يا خاله يا به عمو يا عمه‌اش مي‌رود. (مجلسي، 1403ق: ج60 ، ص359).

خانمي خدمت نبي مكرم اسلام(ص) رسيد و گفت: يا رسول الله! اگر خداوند عادل است، پس چرا من يك بچه كور قسمتم شده است. حضرت فرمودند: او گناهي نكرده بلكه شما کوتاهي كرده‌ايد. آيا در هنگام آميزش، شوهر شما شراب نوشيده بود؟ گفت: بلي! حضرت فرمودند: يكي از پيامدهاي مصرف الكل اين است كه روي بينايي بچه اثر مي‌گذارد.

بازنگري سيرة رفتاري معصومان نيز، زواياي ديگري از اين آداب را براي ما باز مي‌گشايد: هنگامي که نبي مكرم اسلام و همسرشان خديجه تصميم گرفتند که به فرمان خداوند پذيراي هدية آسماني يعني وجود حضرت زهرا (س) باشند و نطفة ايشان بسته شود، خودشان و خديجه را تحت چهل روز مراقبت، نظارت تغذيه و عبادات ويژه درآوردند. پيامبر به فرمان خداوند، چهل روز از خديجه جدا شدند و خود و ايشان به آماده سازي بدني و رواني خود پرداختند.

پاي‌بندي دقيق و هماره، نسبت به آداب آميزش چنان مهم و اثرگذار است که پيامبر بزرگوار اسلام(ص)، به اميرالمؤمنين علي (ع) مي‌فرمايند: مسائل مربوط به آميزش را آن چنان‌كه من برايت توضيح مي‌دهم نگهدار، همان‌طور كه جبرئيل به من آموزش داد و من آن‌ها را حفظ كردم. (طبرسي، 1408ق: ص219).

ج)- بهينه سازي دوران بارداري

در روايت‌هاي اسلامي، سفارش‌هاي فراواني به پدر و مادر، در راستاي بهينه‌سازي دوران بارداري شده است. براي نمونه، مادران در مورد تغذيه و خوراك خود و دقت در پيراسته‌سازي و حلال بودن آن، فراوان سفارش شده‌اند. مادران بايد از خوردن روزي حرام يا خوردن چيزهايي كه حلال و حرام بودن آن روشن نيست و از شنيدن آواهاي نامشروع پرهيز كنند. بهتر است مادر هماره با وضو باشد و حتي با وضو هم بخوابد.

2)- زمينه‌سازي تربيت ديني در آغاز تولد

الف)- از آغاز تولد تا روز هفتم

مرور و بازنگري آموزه‌هاي ديني مربوط به روزهاي آغازين تولد نوزاد، موجب آگاهي ما از حكمت و فلسفة بسياري از آموزه‌ها مي‌شود. در اين رابطه به سه مورد اشاره مي‌كنم.

- خواندن اذان و اقامه

در برخي از روايات آمده است كه خواندن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ نوزاد، وي را در بهره‌مندي از آرامش و امنيت رواني و مصون ماندن از جنون، پيسي و غش ياري مي‌دهد. اين‌كار هم‌چنين بسترساز آموزش‌هاي آتي، دربارة مفاهيم اعتقادي و مذهبي است. اگر نوزاد از آغاز با اين آواها و آهنگ‌ها آشنا شود، در سنين بالاتر راحت‌تر پذيراي آموزش‌هاي ديني مي‌شود، زيرا با اين مفاهيم، واژه‌ها و پيام‌هاي آن، از اين پيش مأنوس شده است.

پيامبر اكرم (ص) مي‌فرمايند: اگر كسي در اولين روز تولد نوزاد، در گوش راست و چپ وي اذان و اقامه بگويد، آن نوزاد از دستبردهاي شيطان مصون خواهد بود.(الإربلي، 1405ق: ج2، ص148) و هم‌چنين در روايتي ديگر مي‌فرمايند: كودكي كه در گوش راست و چپش اذان گفته باشند، شيطان به او دستبرد نمي‌زند. (ابن شعبه حراني، 1369: ‌ص14) مصونيت از دستبرد شيطان بدين معنا است كه احتمال ارتداد، كفر، شرك و دين‌گريزي در وي پايين مي‌آيد. هم‌چنين در برخي از روايات آمده است، كودكي به شدت پرخاشگر و بداخلاق بود، وي را نزد نبي مكرم اسلام (ص) آوردند. حضرت از مادرش پرسيدند: وقتي اين كودك متولد شد، آيا در گوش راست و چپش اذان گفتيد؟ مادر گفت: نه، حضرت فرمودند: اگر ديديد نوزاد يا كودكي خيلي آشوب زده و بي‌قرار است، در گوش راست و چپ او اذان بگوئيد.(البرقي، 1370: ج2، ص464) ششمين پيشواي معصوم امام صادق(ع) هم مي‌فرمايند: نوزادي كه در گوشش اذان گفته مي‌شود، دچار افت‌هاي شخصيتي چشمگير نمي‌شود. (حر عاملي، 1367: ج15، ص137) اين افت‌هاي شخصيتي همانند افسردگي، روان نژندي يا روان پريشي موجب مي‌شود كه فرد هميشه مضطرب و آشفته باشد.

«تحنيك» يا كام برداشتن نوزاد با آب فرات، آب باران يا تربت امام حسين

اين كام برداشتن، منجر به امنيت جسمي و رواني و گروش به اهل بيت (ع) است. امام معصوم مي‌فرمايند: «حنّكوا اولادكم بماء الفرات و بتربة قبر الحسين (ع) فان لم يكن فبماء السماء.»، (كليني، 1413ق: ج6 ، ص24). بر اساس پيام برخي از روايات، كام برداشتن از آب فرات بدين‌خاطر است كه اگر كسي از آن آب بنوشد، كينه اهل بيت(ع) را به دل نخواهد داشت. چون اين آب از بين آب‌هاي عالم، آب مؤمن برشمرده شده است. چه بسا با عنايت خداوند، نوشيدن يا نوشاندن اين آب؛ پيامدهايي همانند امنيت جسمي و رواني يا گرايش عاطفي مهرورزي، به خاندان پيامبر(ص) به دنبال داشته باشد. كام برداشتن نيز، يكي از اقدامات بسترساز براي تربيت پذيري ديني است.

- دقت در رنگ پوشش نوزاد

اين امر، از ديگر آموزه‌هاي بستر ساز در تربيت ديني است. در برخي از روايات، در انتخاب نوع رنگ پوشش ومحيط اطراف زندگي نوزاد، توجه زيادي شده است. زيرا رنگ‌ها به عنوان يك محرك ديداري مي‌توانند روي شكل‌گيري ويژگي‌هاي خلقي، عاطفي و انگيزشي، در شخصيت نوزاد اثر بگذارند. در پاره‌اي از روايات آمده است: نخستين روزي كه امام حسن مجتبي (ع) متولد شدند، خانم‌هاي اطراف حضرت، امام حسن(ع) را در پارچه زرد رنگي پيچيدند. همين امر پيامبر اكرم(ص) را ناراحت كرد و ايشان بي‌درنگ فرمود: چرا نوزاد را در لباس سفيد نپوشانديد؟! در مورد گزينش رنگ لباس و آگاهي بهتر از پيامدهاي روان شناختي آن، به نوشتة لوشه تاكس، روان‌شناسي رنگ‌ها، ترجمة ليلا مهردادي مراجعه كنيد.

- نام گزيني و نقش آن بر فرايند رشد شخصيت

برگزيدن نام نيك، از ديگر عوامل بستر ساز در فرايند تربيت ديني است. نام نيكو، نماد هويت و شخصيت آيندة هر فرد است. هويت هر كسي، از متغيرهاي فراواني اثر مي‌پذيرد كه يكي از اولين متغيرهاي دخيل در شكل‌گيري هويت، نام او است. نبي اكرم(ص) از جايي مي‌گذشتند، متوجه شدند كه مادري فرزندش را با نام «عاصيه» (گناهكار) صدا مي‌زند. حضرت آن زن را به خاطر اين نامگذاري مورد مواخذه قرار دادند و فرمودند: اين نام را تغيير بده.

روان‌شناسان مي‌گويند: كودكان در آغاز متوجه معنا و مفهوم نام خويش نمي‌شوند اما پس از اين‌كه به سن رشد رسيدند، به آن توجه مي‌كنند؛ به گونه‌اي كه معنا و مفهوم نام هر كس، در «خود پنداره»[5] وي اثر مي‌گذارد. خودپنداره به معناي پندار، برداشت و تصويري است كه هر فردي از خود، شايستگي‌ها، ظرفيت‌ها و توانايي‌هايش دارد. اين خودپنداره، برآيندي از متغيرهاي گوناگون، همانند وراثت، محيط، تربيت، ارتباطات و تعامل‌ها است كه همه در نهايت موجب مي‌شوند تا هر فرد از خودش يك برآيندي مثبت يا منفي، ارزشي يا ضد ارزشي پيدا نمايد.

نام همراه هميشگي انسان تا قيامت است و حتي به شهادت برخي از روايت‌ها، در قيامت نيز انسان را به نام دنيايي وي فرا مي‌خوانند. هنگام حشر و فراخواني آدميان، آنان را به اسم‌هايشان صدا مي‌زنند. يكي از كاركردهاي روان‌شناختي مهم نام خوب، «همانندسازي» است. نام‌هاي خوب موجب مي‌شوند كه هر فرد با بزرگاني كه نام وي با آنان يكي است، همانندسازي كند. در روايت آمده است: حتي پيش از تولد نوزاد، براي وي نامي برگزينيد. امام علي(ع) مي‌فرمايند: «نخستين نيكي پدر و مادر به فرزندشان، نام نيكويي است كه براي وي برمي‌گزينند.» (کليني،1413ق: ج6، ص18) امام باقر(ع) نيز در اين رابطه مي‌فرمايند: «ما از ترس القاب و برچسب‌هاي بدي كه ديگران ممكن است به فرزندانمان نسبت بدهند، براي آنان پيش از تولد، كنيه[6]برمي‌گزينيم.» در فرهنگ عربي و اسلامي، كنيه گذاري نوعي احترام گذاشتن به ديگران است؛ به ويژه اگر كسي را به جاي نام با كنيه صدا كنند.

حضرت مي‌فرمايد: اگر پيش از تولد براي نوزاد خود نام و كنيه انتخاب نكرديد، حداقل سعي كنيد تا روز هفتم براي فرزندان خود نام نيكو برگزينيد. (كليني، 1413ق: صص 29-18) نام نيك از جمله حقوق فرزند بر والدين است. گزينش نام و چگونگي آن، از چنان اهميتي برخوردار است كه در خبري آمده است: «مردي خدمت نبي مكرم اسلام (ص) آمد و از حقوق فرزندان بر پدر و مادر پرسيد. حضرت فرمودند: اسم و نام خوبي برايش انتخاب كنيد، خوب تربيتش كنيد و او را در دستيابي به يك موقعيت اجتماعي شايسته ياري دهيد.» (همان، ص 48) حق سومي كه در اين روايت از پيامبر گزارش شده است، دو گونه ممكن است تفسير شود. گروهي مي‌گويند مقصود از آن، گزينش همسر خوب است و برخي ديگر، اين گفتار نبوي را به ياد دادن حرفه يا مهارت شغلي مناسب بازگردانده‌اند.

- آسيب شناسي خوب صدا نزدن نام فرزندان

گام بعدي در اين باره، سبك نكردن نام برگزيده است. حواسمان باشد كه نبايد با اضافه كردن پسوند يا پيشوندهايي اسم كسي را تحقيرآميز صدا كنيم. خداوند متعال مي‌فرمايد: «ولا تنابزوا بالألقاب». (حجرات،11) صدا كردن احترام آميز بدين خاطر است كه نام شايسته و جهت دهنده‌اي براي فرزندان برگزينيم. نام‌ها بايد داراي هدف، معنا و كرامت بخش باشد. پس از گزينش نام، نبايد صدازدن فرزندانمان به گونه‌اي باشد كه به آنان احساس منفي يا تحقيرآميز بدهد.

از ديگر آموزه‌هاي بسترساز در فرايند تربيت ديني، دادن صدقه است. در روايتي آمده است كه در روز هفتم، به وزن نوزاد صدقه بدهيد. از جمله پيامدهاي صدقه، پيشگيري از بلاهايي است كه براي ما قابل پيش‌بيني نيست. در روايات ديگري هم، عقيقه كردن در كنار صدقه دادن سفارش شده است.

* بهتر است فرايند پرورش ديني در خانواده چگونه باشد؟

پيش بردن فرايند پرورش ديني، به صورت بهينه و كيفي، مستلزم توجه به برخي از نيازهاي اساسي است كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌كنم:

1) پيشگيري از تحريكات جنسي كودكان

اگر دوست داريم كودكان خود را از خطر انگيزش زودرس يا انحراف جنسي باز داريم، بايد به برخي از سفارش‌هايي كه در اين زمينه از پيشوايان معصوم رسيده توجه و آن‌ها را با جديت دنبال كنيم. در اين جا تنها به به سه مورد از اين سفارش‌ها اشاره مي‌كنم:

الف) جداسازي بستر خواب کودکان از يكديگر و از پدر و مادر

امام صادق(ع) در اين‌باره مي‌فرمايند: واي بر آن پدر و مادري كه با فرزند يا فرزندان خود هنگام آميزش هم اتاق مي‌شوند. سوگند به خدايي که جانم در دست او است؛ اگر هنگام آميزش پدر و مادر, نوزاد آنان را در اين حال ببيند و گفتار آنان را بشنود و حتي صداي نفس آنان را بشنود، هرگز به رستگاري نمي‌رسد و هنگام بزرگي به انحراف جنسي كشيده مي‌شود. پدر و مادر اين نوزاد، كسي جز خود را در اين‌باره سرزنش نكنند. (كليني، 1413ق: ج 5، ص 500)

ب)- نهي از بوسيدن دختر بيگانه

در سني که دختر هنوز به بلوغ نرسيده، بوسيدن وي لذت‌آور است. از اين رو، نبايد دختر بيگانه را بوسيد؛ زيرا اين بوسيدن مي‌تواند زمينه‌ساز انحرافات جنسي آينده آن دختربچه شود. همچنين در روايت آمده است، وقتي دختر يا پسربچه، به سن 2 يا 3 سالگي رسيد، ران‌ها و ماهيچه‌هايش را فشار ندهيد؛ زيرا اين عمل در زود انگيزشي جنسي وي اثر مي‌گذارد.

ج)- نداشتن ارتباط جنسي در برابر نگاه فرزندان

از آميزش يا پيش‌درآمدهاي آميزشي، در برابر چشم فرزندان حتي در سنين كمتر از دو سال، بايد پرهيز نمود. زيرا اين‌ کارها بر تمايل و گرايش بچه‌ها به گناه و بزه‌كاري جنسي اثر مي‌گذارد.

2) مهرورزي و محبت

همه روان‌شناسان معتقدند كه کودکان به موازات نيازهاي زيستي و فيزيولوژيكي به ويژه در سنين نخستين, نيازمند ارتباطات عاطفي و پذيرش از جانب ديگران هستند كه برآورده كردن اين نيازها، موجب بسترسازي آرامش و تعادل رواني و دستيابي به برخي از بالندگي‌هاي رواني است. آرامش رواني، امنيت خاطر، اعتماد به نفس، اعتماد به والدين، الگوگيري در مهرورزي به ديگران و پيشگيري از انحرافات، نمونه‌اي از اين امتيازات است. به اعتقاد برخي از روان‌شناسان، مهرورزي و محبت نمودن به کودکان، نه تنها موجب تندرستي بلكه بهترين پل ارتباطي براي تربيت کودکان در ساحت‌هاي گوناگون اعم از تربيت اخلاقي، ديني، سياسي، عاطفي، فيزيكي و آموزشي است.

ارتباط عاطفي با فرزند موجب مي‌شود كه وي با والدين خويش صميمي باشد، به آنان اعتماد كند و آنان را پناهگاه خويش در بحران‌هاي زندگي بداند. خداوند در قرآن كريم، خطاب به پيامبرش مي‌فرمايد: «فبما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم ولو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك»، (آل‌عمران، 159) «به خاطر رحمت خدا بود كه تو با آنان ارتباط صميمي و مهرآميزي پيدا كردي، اگر يك فرد خشن و گستاخ بودي، هر آينه هيچ كس دور تو جمع نمي‌شد.» نقش محبت در جلب ديگران به دينداري، به خوبي از اين آيه كريمه روشن مي‌شود.

روش‌هاي ابراز محبت

شايد همة ما مهرورزي به کودکان را يك نياز انکارناپذير بدانيم. اما راه‌ها و شيوه‌هاي مهرورزي برايمان مبهم باشد. در يك تقسيم‌بندي كلي، ابراز محبت به رفتاري و گفتاري تقسيم مي‌شود.

- ابراز رفتاري

اقدامات عملي و رفتاري، از قبيل روي زانو نشاندن، در آغوش گرفتن، بوسيدن، سواري دادن و بعضي وقت‌ها كنار کودکان خوابيدن، هديه دادن، بازي كردن و بر سر آن‌ها دست نوازش كشيدن است كه در بسياري از روايات مورد توجه و تأکيد قرار گرفته است. برخي از اين روايات را با هم مرور مي‌کنيم:

پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايد: «احبوا الصبيان و ارحموهم.» (طبرسي،1408ق: ص231)

- امام علي (ع) از خاطرات شيرين دوران کودکي خويش چنين ياد مي‌كند: هنگامي که پيامبر اكرم (ص) در اوان كودكي مرا به خانه خويش برد، هميشه مرا در دامنش مي‌نشاند. مرا به سينة خود مي‌فشرد. هر وقت مي‌خواست بخوابد و من فاصله‌ام با پيامبر زياد بود و خوابم نمي‌برد، وي مرا نزديك بستر خويش مي‌برد. بعضي وقت‌ها دستش را به صورت من و بدنش را با بدن من تماس مي‌داد. حتي كاري مي‌كرد كه من وي را استشمام كنم. (نهج‌البلاغه، 1379: خ192)

ابن‌عباس مي‌گويد: «نزد پيامبر بودم درحالي كه فرزندش ابراهيم بر زانوي چپ او و حسين‌بن علي بر زانوي راست او قرار داشت. پيامبر گاه اين و گاه آن يکي را مي‌بوسيد كه در اين حال جبرئيل وحي، از سوي خداوند نازل شد.» (مجلسي، 1403ق: ج43، ص261)

- «اقرع‌بن‌حابس» از پيامبر اسلام چنين روايت مي‌كند: پيامبر (ص) امام حسن و حسين (ع) را بسيار محبت مي‌كرد، مي‌بوسيد و آن‌ها را نوازش مي‌كرد. اين کار پيامبر براي من گران مي‌آمد. از اين رو، به ايشان گفتم: شما اين دو پسر را چه قدر مي‌بوسيد! در حالي كه خداوند به من ده تا پسر داده و من به ياد نمي‌آورم كه بوسه‌اي به آن‌ها داده باشم. حضرت فرمود: من چه كنم كه خداوند رحمت را از دلت برده است!(طبرسي، 1408ق: ص231)

- از اميرالمؤمنين علي (ع) نقل شده كه وي پيش روي يكي از دخترانشان، پسر كوچك خود را بوسيدند. دختر پرسيد: آيا وي را خيلي دوست مي‌داريد؟ امام فرمود: آري دخترم! دختر گفت: گمان مي‌كردم كه شما جز خداوند، كسي را دوست نمي‌داريد. امام گريست و فرمود: «الحب لله والشفقة للاولاد.» محبت من ويژة خدا است اما به فرزندانم هم مهر مي‌ورزم. (نوري الطبرسي، 1409: ج15، ص171 به نقل از طبرسي، 1408ق)

براساس اين گفتار علوي، محبت و مهرورزي بر دو گونه است: بعضي محبت‌ها در عرض هم هستند. مثل عاطفه انسان نسبت به فرزندان، والدين، همسر و ... كه در اين روايت تعبير به شفقت شده است. اما محبت ديگري وجود دارد که در طول محبت‌هاي اين جهاني است و از بينش و معرفت ما به خداوند برمي‌خيزد. امام اين گونة دوم را «حب» ناميده‌اند. از اين گرايش عاطفي، مي‌توان به عشق ياد کرد. اين محبت هم از جهت کيفي و هم از نظر كمي با گونة نخستين متفاوت است.

در پاره‌اي از روايات آمده است که «نگاه مهرانگيز پدر و مادر به فرزندان، عبادت است.»(نوري طبرسي، 1409ق: ج15، ص170)

پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايند: «فرزندان خود را ببوسيد كه براي هر بوسه درجه‌اي در بهشت به شما خواهند داد.» (طبرسي، 1408ق: ص231)

ابوهريره مي‌گويد: هرگاه براي پيامبر ميوة نوبري مي‌آوردند، مي‌فرمود: خداوندا! به شهر ما بركت روزافزون ده. سپس اين ميوة نوبر را به كوچكترين كودكاني كه نزد ما حاضر بودند، مي‌داد. (قشيري نيشابوري، بي‌تا: ج4، ص117)

پيامبر اسلام (ص) مي‌فرمايد: اگر يكي از شما به مسافرت رفت، هنگام بازگشت تا جايي‌كه در توانش است، براي خانواده‌اش هديه‌اي بياورد. (حر عاملي، 1367: ج8 ، ص337)

- ابراز گفتاري

ابراز گفتاري شامل، كلمات محبت آميز است كه در روايات زياد مورد تأكيد قرار گرفته است. اميرالمؤمنين (ع) وقتي مي‌خواستند با فرزندانشان، به ويژه در سنين پايين سخن بگويند، از واژة «يا بُنيّ» استفاده مي‌كردند كه حاكي از مهرآميز بودن و نشان دادن مهر دروني به فرزندان بود.

شرايط ابراز محبت به فرزندان

قابل توجه است، با وجود اين همه سفارش به مهرورزي پدر و مادر نسبت به فرزندان, توصيه‌هاي ديگري نيز در مورد چگونگي و ميزان اين ارتباط عاطفي از پيشوايان معصوم به ما رسيده است. برخي از اين سفارشات اين گونه است:

- عادلانه و برابر بودن؛ ابراز محبت به فرزندان نبايد تبعيض‌آميز باشد. اگر واژه‌اي را در مورد يكي از فرزندان بكار مي‌بريد، سعي كنيد همان لفظ يا مشابه آن را براي ديگران هم بكار ببريد.

- متعادل بودن؛ ابراز محبت نبايد همراه با زياده‌روي باشد كه موجب گستاخ شدن يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي باشد. کم گذاشتن فرزندان در مورد نياز به مهر و محبت، موجب مي‌شود كه فرزندان بي‌شخصيت، كم‌اراده, ناکام، عقده‌اي و بي‌هويت بار بيايند. حد متعادل مهرورزي همانند نياز به محبت، يك امر فطري است. امام صادق (ع) مي‌فرمايد: پست‌ترين پدر و مادرها كساني هستند كه دوست‌داري و مهرورزي به بچه‌هايشان،‌ آن‌ها را به افراط بكشاند. (فريد، 1368: ج 3، ص 343) يكي از موارد افراط‌گرايي اين است که کودکي به سن تمييز برسد و پدر و مادر وي به خاطر محبت افراطي، از حلال و حرام الهي، وي را آگاه نكنند. اين گونه مهرورزي، در از بين بردن اعتماد به نفس، استقلال شخصيت و كشاندن کودکان به بزهكاري، بسيار مؤثر است. پيامبر گرامي (ص) در روايتي، خطاب به ابن مسعود مي‌فرمايد: «يابن مسعود! لا تحملنّ الشفقة علي اهلك و ولدك علي الدخول في المعاصي و الحرام»، «به همسر و بچه‌هايتان اين قدر مهرورزي نكنيد كه وارد حوزة حرام و گناهان شوند يا زمينه‌هاي گناه و آلودگي براي آنان فراهم شود.» (مجلسي، 1403ق: ج 77، ص108 .)

خودكم‌بيني، كم‌رويي، عقده، كينه‌توزي، حسد و بزهكاري، برخي از پيامدهاي کم گذاشتن و تفريط در مهرورزي است. سلطه‌جوئي، انتظارات ويژه، نازپروردگي، كم‌ارادگي، زودرنجي و خودپسندي، از جمله پيامدهاي افراط و زياده‌روي در مهرورزي مي‌باشد.

3) تأمين امينت و ميدان دادن به كودكان

تأمين امنيت و ميدان دادن به كودكان، براي ابراز توانائي‌ها و خواسته‌ها، در دوران كودكي و به ويژه در آغاز دوران نوجواني كه دورة وابستگي به پدر و مادر و اطرافيان است، بسيار حائز اهميت است.

تأمين نياز امنيت، از نگاه روان‌شناسان، داراي دو لايه زيرين و رويين است. لايه زيرين، اصل حضور فيزيكي والدين است. لايه روئين، چگونگي برخورد با کودکان است. برخوردهاي پدر و مادر بايد به گونه‌اي باشد كه بچه‌ها خانه و خانواده خود را يك پناهگاه امن به حساب آورند و حرف‌هايشان را بتوانند در جمع مطرح كنند. «سفيان ثوري» يكي از ياران امام صادق (ع) مي‌گويد: بر آن حضرت وارد شدم و ديدم ايشان خيلي ناراحت هستند و رنگ از چهرشان پريده است. پرسيدم: ‌اي پسر رسول خدا! چرا اين قدر ناراحت هستيد؟ حضرت فرمودند: از اين پيش، اهل خانه را از رفتن به پشت بام نهي كرده بودم. هنگامي كه وارد خانه شدم، ديدم يكي از كنيزان كه پرستاري يكي از كودكانم را به عهده داشت، از پلكان بالا مي‌رود، در حالي كه كودكي در آغوش وي بود. همين كه كنيز مرا ديد، مضطرب و نگران شد و فرزندم از دست وي افتاد و همان جا مرد. من گفتم: حق داريد، به خاطر اين‌كه فرزند‌تان را بدين شكل دلخراش از دست داديد، ناراحت بشويد. حضرت فرمودند: اكنون نگراني من از مرگ فرزند نيست، چون خواست و مشيت خدا اين بود بلكه از اين جهت ناراحت هستم كه من موجب ترس و آشفتگي كنيز شدم و او نتوانست خود را مهار کند. آن‌گاه امام آن كنيز را آزاد كردند. (مجلسي، 1403ق: ج 47، ص 24)

بنابراين، والدين نبايد به خاطر كوچك‌ترين لغزشي، آن‌چنان فرزندان را مورد پرخاشگري قرار دهند كه همة قابليت‌ها و توانايي‌هايش از ياد برود. البته اين نكته را هم در ذهن داشته باشيم كه امنيت دادن و ميدان دادن، نبايد به مرز ناديده‌انگاري يا سهل‌انگاري در پاي‌بندي به واجبات و محرمات برسد.

الف)- راه‌هاي تأمين امنيت

يكي از مهمترين راه‌هاي تأمين امنيت، داشتن وقت مشترك خانوادگي است. وقت خانواده،[7] زماني است كه همه اعضاي خانواده پس از انجام همه مسئوليت‌هايي كه بيرون خانه داشته‌اند، زمان مشترکي را در نظر مي‌گيرند تا بتوانند در ارتباط مشترك با هم باشند. در وقت مشترك، افراد خانواده از فكر يكديگر استفاده مي‌كنند و از لحاظ عاطفي با هم تعامل برقرار مي‌كنند و هم فرزندان احساس شخصيت مي‌كنند كه در فرآيند تصميم‌گيري‌هاي زندگي قرار گرفته‌اند. اين کار علاوه بر تكريم شخصيت فرزندان، در پيشگيري از بزهكاري آنان نيز مؤثر است. از نگاه روان‌شناسان، زمان خانوادگي راهي براي تعامل و دادوستد عاطفي و شناختي است تا از اين رهگذر ميان اعضاي خانواده ارتباط دوسويه برقرار شود. اين جمع خانوادگي، نبايد به گونه‌اي تنظيم شود كه صرفاً يكي از اعضاي خانواده، سخن بگويد بلكه هر يك از اعضا، بايد به اندازه خودش سخني بگويد و اگر سخني نمي‌گويند، از آن‌ها چيزي پرسيده شود تا آنان به حرف بيايند و درونشان را بيرون بريزند.

انجام درست اين کار، پيش نيازهايي دارد. نخست اين‌که پدر و مادر، آگاه به اين نياز و چگونگي آن باشند. دوم اين‌که امكانات و شرايط انجامش را فراهم کنند. از جمله اين شرايط، بهبود وضع اقتصادي است تا افراد خانواده بتوانند با آرامش بيشتر، در كنار همديگر، حضور به هم رسانند. شرط سوم آن که توازن ميان رابطه والدين با فرزندان برقرار باشد. اگر اين رابطه بالا به پايين و قهرآميز باشد، در اين صورت به علت صميمي نبودن ارتباط، بچه‌ها خيلي از وقت‌ها راز دلشان را نمي‌توانند بگويند و به دنبال جايگزين بيروني هستند. در اين وضعيت والدين بايد خودشان را به سطح بچه‌ها برساند تا آن‌ها احساس هم سطحي واقعي بكنند. به طوري كه هرگاه نيازمند مشورت هستند، بتوانند اين كار را با پدر و مادر نجام بدهند. نداشتن يا از دست دادن اين فرصت مي‌تواند آغازگر انحرافات باشد. البته اين احساس صميميت به معناي هتك حرمت پدر و مادر نيست، بلكه بايد فرزندان همراه با احترام به والدين با آنان صميمي و همراز باشند.

ب)- پيامدهاي تربيتي امنيت دادن

تأمين نياز امنيت و ايجاد فضاي همدلي و اعتماد, پيامدهاي مهمي در فرايند آموزش و پرورش فرزندان دارد. برخي از اين پيامدها را با هم مرور مي‌کنيم:

- بسترسازي براي آموزش و پرورش؛ اگر فرزند در فضاي خانواده مورد مهرورزي و تأمين امنيت قرار گيرد، بين او و مربي و والدينش يک رابطه صميمي و مناسبي برقرار مي‌گردد كه اين رابطه گام اول آموزش و پرورش است.

- احساس آزادي در ابراز عقايد و خواسته‌ها؛ هنگامي که بچه‌ها ب�};

- ابراز رفuot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sa>if;&qs-ser�ي دن اي� فرزندان مي‌گ�رگا�قرotد: «الحب �t; &(ص)dir=�ot;rtl&;="rtl"ارزگرات و شضطرب و نمود: «ال؈ شرايط �انه را� مربي;بن؊ت و ايجاد فضاي همدلي �9 اعتماد, پيامدهاي مهمي در فرايند آموزش و پرور9� فرزندان دارد9 برخي از اين پيامدها ر؊ندlt;/pيا ا�41quot;fo2� بر1داan st� و نمود: «اٳت. ا�;jus">&lrtl"� خودش س�اكٲ � برسان� �ي‌تمه ب�يد�t;stده�زه٬به سل؈ �زند� گستاخ �.lign="�د ؊ن نيا؄اٴد/p> اyle=&quo��رد�;if;�ong&gusti�ض�‌ايوارد شددش س�؂رotد: «ال�t; ali�مينه�)dir=�ot;rtl&;=&��ن پايين س توازن ي‌كنود؅ي� مي‌كرر;انبه س� حرف بيا�حساس صميميت به معناي هتك حرمت پدر و مادر نيست، بلكه بايد فرزندان همراه با احترام به والدين با آنان صميمي �بچه‌ها ب�};&l��ل ق�حرا�بادتارan st� و نمود: «ا٧ي آم�زگ�ز ط�طف� در كناي، ؊د بyle=&quoبز��ان �y"��د مrtl&quo

<strong;بنابراين، والدين نبايد به خاطر كوچك‌ترين لغزشي، آن‌چنان فرزندان را مورد پرخاشگري قرار دهند كه�ده چگونه � همة قابليت‌ها و لاوهبنابراين، والدين نبايد به خاطر كوچك‌ترين لغزشي، آن‌چنان فرزندان را مورد پرخاشگري قرار دهند ك�quot;rtl&qر، �&�ز ا�t;&lrtlرارسيد، را�=�ot;r‌گر�t;rtl&qu�فراط� برسان� کا�quot; align=&�م تعبليت‌ه� حضر�د. <ca,sans-seri�ي‌خيزدuot; align=&quo�tify"><��اده چگونه �ت صuot�ign�ادن، ن�lt;/strong�.ot;r‌ها ت اما به ف� فشا�ده چگونgt;

��ن نيا؄�n="justify">تأمين نياز امنيت، از نگاه روان‌شناسان، دار�strong�ر �t;justif;/stront;justify">تأمين نياز امنيت، از نگاه روان‌شناسان، دارسيد، رم درحgn="just آن دختربچ�; ali�مي�در س�family:� بياو�ot;r�د. را�=�ot;r‌��كرمز ياد ��نيا؄�">lt;/p> &�اراح ��با�� ک">ي، وپ�trong><�رورزي �دامات ; align=&ng�ر �t;justif�انواlt;/p>strong�. &� پا�ندانng>

<gt;ب)- �زش وش است. <;/st�اي�ا‌ها r=ف�نتَ لهم ولو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك»، (آل‌عمران، 159) «به خاطر رحمت خدا بود كه تو با آنان ا�-lt�/span��كر يك؈t;;/st�بn��كر يكt�/span��كوان�ي�نتَ لهم ولو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك»، (آل‌عمران، 159) «به خاطر رحمت خدا بود كه تو با آنان ا� اyle�رفته‌يت‌ه� حضر�د. &� فشاي‌كردt�/span��كوان�ي�ا به صورت��‌seri��ه ش�و ل��ست.بنابراين، والدين نبايد به خاطر كوچك‌ترين لغزشي، آن‌چنان فرزندان را مورد پرخاشگري قرار دهند كٯ. �;بنابراين، والدين نبايد به خاطر كوچك‌ترين لغزشي، آن‌چنان فرزندان را مورد پرخاشگري قرار دهند ك��uot;fo�ه آن‌ها �ns-se�lt;stroد/p> �ت. <�; �ت. < به�� alig�ش�n=&qu�وا ا‌يت‌هار، پت. &�quot;>&lrt يا زميٵspasم � اين ��n=&qufamily: �، �ن�را٨� ب�};&l� زياد�رزند�p dir="(ديگ��n=&!)=&ng�ر ng> يك�t;>ط �انnpres�يوة ي كه�في �span s�ر�t;rtl&qن وش سل؈ �ز� شضت‌ها و �t-family: tahoma,ر�.�نتَ لهم ولو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك»، (آل‌عمران، 159) «به خاطر رحمت خدا بود كه تو با آنان ا�- يك ��"rpan&gl"justify&quo... كه در اين روايت تعبير به شفقت شده است. اما محبت ديگري وجود دارد که در طول محبت‌هاي اين جهاني است و از بينش و مo... كه د�/p> span؃ٲ �uot;justi�‌كنم;�;< در فحبت نب�ا�=�ote=&quoamily:ل خان٬ام;�;كر٨دين شبا زي�"fon انتظارات �فتاري&�با زي�&� فشاuot;justi�‌ك كم��از طبرس��g>خو�uot; align=&quo�� �ف، �كrong>ا� گناه و آلود �ي شخ�قدر ناnpres�ي��ن‌ها ر=&q�ر�ين حال جب� ت;ن س ��طرافيانكردن و� لايpan& خود ر�uot;justi�‌�y"��ق��ن�qu���u. &�quot;&g��بت د���و��پ�;if;�ong&gus����,�ما محبت ديگري وج�amp;�د دارد که در طول محبت‌هاي اين جهاني است و از بينش و مo... كه د�/p> span؃ٲ �uot;justi�‌كنم;�;< در فحبت نب�ا�=�ote=&quo���amp;�د��amp;�يت‌ه�,- شدهamp;amp; و� وamp;�د� د�e=&quo���amp;�د��amp;amp;�� �بچه�jار ��اد�رزن�د داراز �amp;�ي�ر�يز ��ufamily:اي ا� يك ��&quo�د داراز ��u. �eزي��e�o�د amp;�د amp;�ي�کننر�ان�amily:راamp;�د amp;�ي�بچه�j���amp;�يپيشگي� و ���نش ��� و توانبت نب�نش وamp;�د وamp;�د�amp;�ي�ن٬�eong&g���e�، 136ت د����ك��ن جه5� amp;�ي�و اamp;amp; � 323�lt;p �amp;amp; و��3��م رسانند. شرط سوم آن که توازن ميان رابطه والدين با فرزندان برقرار �عبير ب �عبير ب ن روايت تعبير ب�ن روايت تعبير به شفقت شده است. اما محبت د�amp;amp; ��uوا� و ت و از �amp;�ي��ش وamp;amp;�ارد که �amp;amp; ���l" align=&q 136amp;amp;���. amp;amp; و�م��� �-lt;/��‌ه.�amp;�ي�٧ r=& است. amp;amp;�م رسانند. شرط سوم آن که توازن ميان رابطه والدين با فرزندان برقر به شفقت شده است. اما محبت د�amp;amp; ���u�مِ و از �amp;nbsp�ر به شفقت شده است. اما محبت د�amp;amp; � طول محب� و از ���تأم���ياد���در ���د�؆�amily�ول محبتusti�‌��. اما محبت دير طو�l&qي ار ��مايد� و تamp;�د دا�ش و مo�يشگيش� که �amp;amp; �oبت�ش ��ما���lگ� جهاٵت مي‌ت���رد ک�ا چي ��userif;&q�يamp;amp; ���l sty���ي���گري وج��span stily:اين جهامام���؈ ش��ر ب�ن روايت ه شفقت ود داراز �;6ت د�� اين ��lگي�� و تamp;amp; �;ن��eo�ماي��&g��م����ا �eز�ده مو�� و تamp;�د amp;�ي��ش /نش وamp;�د amp;�ي�e��r="�e�حضرت وار�رد ک��lگي�ٱ�������amp;�د���تأ��د amp;�ي�� 1�حب�ا رآن حضرت وار�رد ک�ل خ�����lگي�/����ٵا���ش /p ب�ن ر�amp;�د�amp;�ي�����;6amp;amp;���.���ضدي���ن��م���، ن���l�ن امن����ت���رد ک��، �ي�در طول م�amp;�د-lt�� alig� ����بر� پر��م�ه ش��amp;�د�amp;�ي(n=&q �/a�amp;�د�ني ا�����ت تعبير به شفقت شده است. اما محبت ديگري وجود دارد که در طول محبت‌هاي اين جهاني است و از بينش و مot�س�� و � وج�amp;�د داراز �� و تamp;amp; ديگري وج�amp;amp;��ا���٭���ي است و اamp;amp;��د،امن��;6داراز ��u������ش6د� پي‌گيري‌هايگي قرار�ت�س�د��g�amp;�د-lt�ت‌هي����ي. &�quot;>&lrt � ر�amp;�د�l�ن پيام� �عبير ب �عبير ب ن روايت تعبير به شفقت شده است. اما محبت ديگري وجود دارد که در طول محبت‌هاي اين جهاني است و از بينش و مot�س���ول �امن��ل جايگز��e��r=&qu�هاني����يه بر���ج�amp;�د��e�o�؊�ج�amp;�د ب ن �بهamp;�د��ت��e���ل ���؊‌��� تamp;�د amp;amp;��، �ن amp;amp;� برقرار باشد. amp;�ي�ه �amp;amp; �tاين ج�ني اا تamp;�د amp;�ي�pa�وزافزو���� اكرم(صپ�;if;�o��و��y:اي ���ي در آ��ي��amp;amp; ���� تamp;�د amp;�ي��ش g��ج�ام����ت��اي تنظيم شود كه صرفاً يكي از اعضاي خانواده، سخن بگويد بلكه هر يك از اعضا، بايد به اندازه خودش سخني بگو�n7"ان���� ه���� که �amp;amp; �o����و��y>انرآن حضرت و���lگي، نباي��eong��y&g،ديگ���اي ����� وamp;�د�qي �ل م���y&quo�٪ust�ر�amp;�د�amp;amp;��eong��y �e�ح؆ي �ل م��� amp;�ي.�ي �ي، نبايد ���ج�amp;�د6داراز درamp;�د��amp;�يn�amp;amp;�p��e���ن�� ��دوس�� تamp;�د amp;amp;l� تamp;�د lt;span st� قدر نا�rial,helvetica,sans-ser��د amp;�ي�e�� �mily:اي �7�ً يك؆�amily ngt- �ن� و �htط �ان٢�ل ش امام�t�� و تamp;amp; � �o�اين جه�����٪u�uo�ک�ا چ�موجب گس�15tron�amp;�ي9دن يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب�����;rtl� ارد که �amp;amp; �o كرد�c�د amp;amp; tahoma,ari��م�ه ارد �ا r=فن �t;> يك�t;>ط �ان�هان ر�amp;�د�eزد، را��ين جهان���، � که در طول م�ng>ب)-ify&q�د. از �����و�� �� وamp;amp;يت تعبي�amp;�ي�e�س��g>خو�ن���، وپ�tron��;rt� ��s�يو���;/� و �ارات����t;/str� � تع�amp;�د�����و�g>&�ل م�ز ��amp;amp;ند. ؅ام�ي ك ک���� �ل��ل �ٯ. ؅��ضاي amp;amp;�لu����ست. amp;amp;qu�ر ب ن روايت تعبير به شفقت � مo�t � ي��. amp;amp;qu����&quo� �ht��؈ ش��راamp;�د amp;amp;�� ش����� ������در طول��;/شان ��;6amp;amp;��، �ن amp;دا�����ل؈ ��د دبه شفقت شده است. اما محبت د�amp;amp; � طول محب� و از بينش و م�. &� پ� پت.: tahoma,a��sa�� ب�};��ٰبر���e�o��رتباط dir=&qu‌ها r=&، �ي شخ��� وamp;�د� ���)<�رورزي �دامات ; align=&ng�ر �t;justif�انواlt;/p>strong�. &� پا�ندانng>

�ت. <�;<�� � تع�amp;amp;.���u� r=&، ���)�(نوري طب�� و تamp;ز �amp;�ي��ش وamp;amp;��ر يكه�� چي پرسي�؄ و���ا��amp;amp;���مايد:�� و د�، �� م�amp;�د-گر�نتَ ز ش�نhoma���e�ر طول محب؂ت شربچ��٭��;/�l,helv�د��٧ آن‌ها �يد:��l" align=� در طول م�; amp;دا���ly:امgt;<جامجب ت. ام�. البته ��;�ول محmily: �، �ن�را٨� ب�};&l��اي��g&gرقرamp;amp;������ �ا�="��ly: فرص� سطح��ين جها��ا به صو��نواد�eبت د��amp;amp;���� ��� amp;amp;�م رسانند. شرط سوم آن که توازن ميان رابطه والدين با فرزندان برقرار �عبير به شفقت شده است. اما محبت د�amp;amp; ��u‌ها r=� وجود; amp;د�gtط �ا���� يا�پ�trong&�د��eد�اس�محبت�ت.:��� جهgtط �يگريamp;amp;�ج�ام؀�څ�=&quo��� ر�amp;�د ��amp;�ي�ea,ari��م�ه ابهamp;�د��ين ��lگي� تamp;�د amp;amp; dir=&��amp;�د amp;amp; diف� فشا�ده��amp;�د amp;دا]� � که[�رد ��amp;amp;��. �ا��ت د��amp;�د amp;amp;ل مح�e��]� � که[�رد �، 1408ي�‌ه�ت. &l��٧ ������amp;amp;�:ضاي amp;amp;q�‌ه!د amp;amp; tan=� ب� �����l&��ل �ش� که �amp;amp; �o؟� دارد�ده اسوg ت و از �amp;�ي��ا � �که �amp;amp;�����ب�د �، 1�. �ا��ت د��amp;�د amp;amp;م� حض�� �amp;amp; ��e�o�؊��ن����ت��د ��amp;�ي�eش از�ت د��amp;amp;��o�مي و �� جهاني ابٯ�amp;amp;�و��ن�وج�amp;�د داراز ��و;� محm�‌i�يamp;amp; ������l" alig��i�يamp;amp;ول��;/;rtl"�؆=&��amp;amp;�����l� ايجاamp;amp;�gt;<�رورزي �دامات ; align=&ng�ر �t;justif�انواlt;/p>strong�. &� پا�ندانng>

���ام��راamp;�د amp;�ي�� جهاني اه در طو���ser����ا ����������� �����ز �amp;�ي�eمgt وج����ت. amp;amp;qu��مه ت شده است. amp;amp; tرورزي �دامات ; align=&ng�ر �t;justif�انواlt;/p>strong�. &�center���ا فرزندان برقر به شفقت شده است. اما محبت د�amp;amp; oن� و از �ه اس�؈ ��� ن��و��&� �ng������ت. amp;amp;ن جهot;ا���ش �������eo;�رورزي �دامات ; align=&ng�ر �t;justif�انواlt;/p>strong�. &� پا�ندانng>

�ز �amp;amp; ش�� ��g>���رد ���� �يگ��;/؆د آ��y&gس��g>خو�u��ي اس�هايp dir="�و��شگي؊ �ي، ن��اين ���و,a��sa�ت نب�ا�=���هايp ��=&quo��گري وج�amp;�د��amp;�د�ٵا��رد ���س�؁ن����ت�����نo���amp;amp;������ ک ايجاamp;amp; ��د�����ز، �ن�گر�����و�ز �ign="justif���د��;�ول مح�gtlt;����ز، �ن��زاف���م�ه ��ي.�ي �ي، � amp;amp;�amp;amp; ���;rt� ؊‌�y&qucها��!د amp;amp; ta�;�����ز، �ن�گر� �مي��rogt����;rt� ��;rtl&qن ��g&g� �يگ�!�د به���amp;l� ��ض�� ��e�o����ين ����ot;rtl�د�هamp;�د تع�amp;amp;��نٯ�زri��يگ��t�ند آم�ت شدهamp;amp;��ن� و �h��u��amp;�ي.�ي �ي، نبايد ٮ���. &� r=�ot;�؄�"& نب�اض�� ��e�o����ي٬هان�e�o�دpپ�tج�amp;�د�وا �ن ��;<�ot;�؄�&q�����د�ده است. د �o؟���amp;amp;�و��ن���sزr��دص��gn� �يگ��;�هاني�ن ��ت� تamp;�د amp;�يت‌ها�� ف؅��. amp;amp;q دمه�ر ب ن روايت ه شفقت شده است. اما محبت د�amp;amp; oن� و از �د-گر��ngt������l� ار�ي��حmily: �، �ن���س�؈ ديگا�� ف���r��� برق؈د��تcهايp�ن حضرت و��م��ٵ��gn� � يا��؅حبت ديگ;رamp;amp;�������amp;amp; ��اamp;�د�����ان ����� �ار�st�ت يگر���;6دبه شفقت � م�د-گر�oد amp;�ي �� استamp;amp;��، �ن�گرٌهاي ر���نo��ته ��;���م�ام د�يگر��� �ن�گر�ي��ش وamp;g� ��u. �����ز، �ن�گرٲ �amp;�ي���- �t;rtl&qu��;rt� ؊‌�y&qu� ��ن��رقرamp;amp;���;/� شدهamp;amp;����;/� و�ز���ا � صٮ�ني اس�يگر��� �نans-serif;&q�بل�� ���؆ جهاني � ��;�tyم��� �لن �ر:ب�};ن����� �� ���عامe�س��g>خو��م�يگ��tn �amp;amp; �o�د amp;amp;�� ؇ا برق���l&q.��amp;amp;�� �ت �ot�ign=&����� رس����يمگي�/�:ب�};ن�رم(ص)dir=�ot�ز��٧لبdiيگ��t;s(؃e���sراamp;�د amp;�ي�esa�ت نب�ا�=���ه�م�يگ��t� تamp;ز �amp;�ي�ٮ�ٯ���g>��ر، �ن ي�د آ��u��amp;amp;�o�د amp;amp;lتp�amp;�د����� � شد�q�د. از ���و�amp;�د amp;amp;ٯ�amp;amp; ب�ن ر�amp;amp;i������u���t;�ot�ن ر�amp;amp;g���ه��٧ م����ي amp;amp;l���ي ���g>شا��ر ���;rt� ؊‌�y&quيگريamp;amp; �amp;�ي��ا � ��ن�ن����د�؆، �ن�����ي�ٮ��ز �. �؈�ز �amp;amp;���ه �ا �dir=&ا ��u���� ف���adir=���رم(ص)dir=�ot�ز�st�ت يگر������� ���ن �o�؈�rong>ا� -f؈ت. amp;amp;q��amp;amp;i������u�� ���ن�����amp;amp; ��g�amp;�د-lt;� وamp;g� ر����رور9� �ر����رو��30�ن ر�amp;�ديت ه شفقت شده است. اما محبت ديگري وجود دارد که در طول محبت‌هاي اين جهاني است و از بينش و مot�س��-���)�(نوري طب��quo� ��amp;�ي�� جهاني ا����qu� �ت��اي تنظيم شود كه صرفاً يكي از اعضاي خانواده، سخن بگويد بلكه هر يك از اعضا، بايد به اندازه خودش سخني بگ٧�l" al�گيري از ب�شدم ويا لو�����ser�����د��ه‌ة ق�ج�amp;�د دار�شده اس�st� و از �amp;�ي leبت د�tify&qu�هارق���l&q�� فش�� -fمح��� ���ن � ��s;strong�. &�center���ا فرزندان برقر اين روايت تعبير به شفقت شده است. اما محبت د amp;amp;q��e�� و از �رز، �ن�گرن�amily ngي.quيگ�اamp;�د amp;دا� تamp;ز �amp;amp;���ا���eo;ت;/st���gtltاما محبت د�مد�� ���quot;rt��ن��;rt��ن��l � تع�amp;�د�amp;ز �amp;amp;tشد�� �e1/رات� �amp;�ي��m� ��� �gn=� �amp;amp;q�ياٴ�� ���ش وamp;amp;��د� ش���sني��ly: �يگر�="� ه������� برن وقت مش���l&q ; align=&ng�ر �t;justif�انواlt;/p>strong�. &���;�، سخن بگويد بلكه هر يك از اعضا، بايد به اندازه خودش سخني بگج)-���٧ق-fبا� ح� تamp;�د amp;�ي��ش g��gtlt�راamp;�د amp;�يic�/�ltل خ��6دبه شفقت � م��=&ن وقت مش���l&q ; align=&ng�ر �t;justif�انواlt;/p>strong�. &���;�، سخن بگويد بلكه هر يك از اعضا، بايد به اندازه خودش سخني بگ�د��amp;amp;��پ� �amp;amp;����lطو���amp;amp;q و تamp;amp; �tا ��amp;amp; �o�;<� ir="/��‌��)ل ��t;rtl&quoوamp;amp;�t;s نا�sans-s ڊ�/� ا ا‌يروو�/� جام;���t��ي�u� �ان������٧�l&q.��amp;�ي�و�ن�ر�amp;�د�����u�dir=&� ؊ن ر�amp;amp;gq���ي ا�� ���gtط ؆e�o����s-se�� صٮ����l � تع�amp;�دت ديگريamp;amp; �������amp;�د�د .ا ا‌يروو�/� جام;���t�����ر���� خو�؊ن ر�amp;amp;�gtlt�راamp;�د amp;�يic�/�ltل خحgn=&ان ��;6amp;amp;��، �ن��٧ق-f�شاuot;just� ��هت��اي تنظيم شود كه صرفاً يكي از اعضاي خانواده، سخن بگويد بلكه هر يك از اعضا، بايد به اندازه خودش سخني بگ� )-��� جا�����gt�م�amily:ام��ه در �ju�د amp;�ي��ش g�يد:�� و د�، ��هت��اي تنظيم شود كه صرفاً يكي از اعضاي خانواده، سخن بگويد بلكه هر يك از اعضا، بايد به اندازه خودش سخني بگده است. دنش ����r�ر:ب�};ن�كه ����؆��s� � وamp;�د�tط �ا����=&�:راamp;�د amp;amp;راamp;�د amp;amp;�� ؊�r�ر:ب�};ن�كه ���ك‵� اyle���د��amp;amp;��پ&�:راamp;�د amp;amp;� ا�9:��ro"j��� ؊ن ر�amp;amp; ر�amp;�د�amp;amp;� ا��هgtط �ي��/� �ع�amp;amp;� �� ت����l ��� ���ر�amp;�د�amp;amp;� ا�9:���ه��;6دبه شفقت شده اس�amp;amp; �o�بزه٪ و از �6دبه شفقت شده اس�amp;amp;�در از ��u��amp;�د� amp;�ي:�� چ��uo��د amp;amp; ta���� ���amp;amp;��پ�tron ���ogt����;rt� �ونه �ت صد amp;amp;. amp;amp;qu� ب!� �����ز، �ن��� ف���a��amp;amp;q و تamp;amp; ���amp;�يsٴ�. &���amp;amp;�o�د amp;amp;l��l&��;6amp;amp;l�amp;�د��amp;�يsٴ�. ��amp;�د-lt�uot;justify&qu� به ���� ر�amp;�د ��amp;�ي�e�ه ��;�و��u��amp;�د� amp;�ي:��لu���م!�amp;amp;g� �. ��="�u��ن�&q�ز �amp;amp;gيگ������;&l���amp;�ي��ا د amp;دا�� �ن�� � شد�ـ��ي��e�.��amp;�ي���amp;amp;q ���ت و اamp;amp;� �����ز، ����qu�دٳ��amp;amp;q ����� amp;amp;l���� � دنشquدنش;/a�amp;�د amp;amp;l��� �حmily:ف���a��amp;amp;q� و .. �eزي��e�ر�amp;�د�amp;amp;���ستamp;amp;��،�مfamily:اي ر،ا زم� تع�amp;�د�amp;amp;�amp;amp; �o�ديگ�جه��ار���u�roيگريamp;�د� amp;�ي:���m� ���!�ل �uot;���ن&quo���amp;amp;�و�اي amp;amp;�� و ��������amp;�د��amp;�يsٴ�. ��amp;amp;��amp;�د�amp;amp;��نواد�eست و اamp;amp;����اد�يگر�ي در ���)&�r�ا�ن ر�amp;�د�amp;amp;����uيانك،ز، �ن�د�amp;�ي:�� amp;amp; ta�;��� ج��a��amp;amp;q و تamp;amp; �ر به شفقت شده است. اماز ���،ز، �ن� amp;amp;�ؾرورsراamp;�د amp;�ي(s(؃.� �ر�،� تamp;amp; �� ���gخ� ا�����ت ه شفقت شده است. اما محبت ديگري وجود دارد که در طول محبت‌هاي اين جهاني است و از بينش و مot�س�مو����س� تamp;ز �amp;amp;�� چص)dir=�ot�ز�تع�amp;�د�amp;amp;ي amp;amp;q���amp;amp;��ؾ�rt��u. �eد�eست و اamp;amp;q���amp;amp;��ؾ�ز��=&ن وقت مش���l&q ; align=&ng�ر �t;justif�انواlt;/p>strong�. &���;�، سخن بگويد بلكه هر يك از اعضا، بايد به اندازه خودش سخني بگ� ���&qu��amp;l� ٧�l&���٬��;، د���ن٨�, �eز���ا � صٮ���� �eد�eست و اamp;amp;q���amp;amp;��ؾ�ز� �� ت��ع�amp;�د�amp;amp;ي amp;amp;q���amp;amp;��ؾ�rt����ع�amp;amp;rt� �" a�اي همدلي �� �ن�� �uot;���ن&q�l �گ�م ���g،ز، �نهل م�� ����؆ جه�tl&qن ��;<ن�r��هamp;amp;��، �ن��؊�� ���ر��ک����t�� �ي��� �eد��ا�����tl�٧لب�، را��ro&quo��ب��gسخ��ي اد�eبamp;amp; �oيد:�هamp;amp;��،�g������ي-rtlt;�رورزي �دامات ; align=&ng�ر �t;justif�انواlt;/p>strong�. &� پا�ندانng>

����;�� حgt; يك�t;&�������� ه���هl � ������p�amp;amp;��u�وا ا��g،�اب��g&g� �يگ�. ��amp;�د- محبت�����رم(ص)dir=���� ong�. ���،�ا�ت��� �����بهamp;�د�� اين روايت تعبي�amp;�ي�ٯ���g>����� فشا�د��l&q�� ��lگي، ���و�amp;�د amp;amp;�amp;amp; �o�gtد amp;�ي���م س��amp;amp;q ��وamp;amp;��د�� و � محبamp;amp;ده است. amp;amp;�g��م��ro� که �amp;amp; �oب�amp;�د� amp;�ي:��mily: �، �ن�ر����ن�ltت‌هز، ����qu� ر�amp;amp;ic�ٯ�qu���مe�� ر�amp;amp;ig �����amp;amp;�����;&� فشا�دهrt� �و:��mily: �، �ن�گرن�amily ngي ح��cهي��/�u��amp;�د����ة قد�;rt�� پر����amp;�د�amp;amp;�ت��ه �amp;amp; �oب(tyم��تug�����اش�8� amp;�يد�amp;amp;�� 8ور� amp;�ي59� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب����r��دخ���s��ن�tويه بر�amp;�د-lt�،��on انتظs نا�sans-s ڪ�quo� ��amp;amp;ي��ly����ي-rt�;�و�����؊��ن��r�كه ��� داراز ��� تamp;�د�g� ڪ�quo� ��amp;amp;ي��u���ر�amp;�دl�����:��l&�دم وu��� ش�ٹوamp;amp;� &���ه� � ��o���� ��ش�-s�ي���گ�ه �amp;amp; �oب��r��د؅�٭���;&l ��l��&q�ز �amp;amp;gيد� و تamp;�د دا�ش و م���ن� جام� t�u� �ا� اamp;amp;���l&�دم وt�؆=&��amp;amp;��يn=&quou��gtدداردجام� t�u� �������gtددارد����&q�ار�ت�س�د�gtددار� �amp;amp; u � ��o���� ��� ����ر ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتَ لهم ولو كنت فظّاً غليظ القلب لاو مo��-s�ي تع�amp;amp;.���08ي����amp;amp;l ؇اني�gtددار�؆ �t;&g�ت. دنgt�ز �amp;amp;�;�و����quo� ��amp;amp;ٯمه نا�sans-s �ها�����ن��ب���تamp;amp;q��amp;amp;�و�oلقلر�u. ،ك كم�� و �htط �اٯ amp;�يic�;/a�amp;�د amp;amp;l���r���amp;amp;q �ت�س�دنا��ز �amp;amp;gننر�ا� � ��o����و���s�ي l� اس�sse�lي وج�amp;�د amp;amp; �ع�amp;amp;� ����ر�����د�نا�sans-s ��باز؊؋���e�� ����&q�ار����amp;amp;��ر ؈�؊��ن��r� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��-���gtددارد � ��o���� ��� �����t�ق����sans-sه�;/��ن؂�6د� پي- تamp;�د���ب��gس�ٱار�ت�� ���;�����;&�م و� � ��o���� �gسsه�; amp;amp;l�&g���ي ؇�؅�٭���;&l ��l��&q������sa&�ا����.� amp;amp;��ا� � ��o����در �htط �ان٢�ل ش ���يگ,a�و�ن�ر�amp;�د��ss����� ��ج�amp;amp;��؀���l؆ قدر ���ت و اamp;amp;q����uo� ��amp;amp;���ي- اس����ه� � ��o����و���s�ي;�������sse�lيamp;amp;qي ؇�amp;amp; �����امد����� amp;amp;l�ر�qب�ارات� �amp;�ي��tويه بر�&g�ت. � ��ر ���ت و اamp;amp;q�����ا��gسs ڊ�/� ش�. ���ssqu��=���ي������ gt���� ���� ر�amp;�د��اي amp;amp;�����ار��lط تٳssqu��=���يa�و�ن�� ر�amp;�د���ر�ا� ���������� ايجاamp;amp;�gt gt� ايجاamp;amp;.�;�����;&�م و� � ��o���� ��ش�-s�ي������� ر�amp;�د���amp;amp;q�����ا��gسs �صپ�;if;�o��/� ش�گ,a��گ���ار�amp;�د�����u�qu��=�� �����amp;�د��� � ��o���� ��ش�-s�يa�و�ن�� ر�amp;�د�������را��نا�sans-s ڹ� ����otا ����t��هamp;amp;����،ر�amp;�د�����u��ن��� �ن٧ م� �amp;�ي��tو� تamp;amp; ��amp;amp;l���ه�؅�٭���;&l ��l��&q�������� تamp;amp;�g�� ن�� ر�amp;�د���ر�ا�=�ot;�٧ر���ت�,h�&q�تamp;�دد amp;amp;. amp;amp;qu���=��٧;��amp;�د ��o�ي ������ٳ�ه�tl&qٵ233���؆=&��amp;amp;يشگي��ت ������ ���gt� �amp;amp;��نo�مي ��طو���ser�اض� e�oبوج�amp;�د��� تamp;amp;�����د؅� ��o���� ��ش�-s�ي���&���هu��=�� ت.ةqu��=��sse�lgسsه��g�� ن�� ر�amp;�د����amp;�د-lt���ش g��� �amp;amp; �oب���ت‌هd��. amp;amp;qu����;&� فشا����ط ؅;��ي- اس����l&� قدر ��p�amp;�د�����ر��ة،ر�ٹوamp;amp;� &���وو�/�qu���ن�ه�amp;�د��o�وamp;�دوه�amp;�د���;<�،ر�ٹوamp;amp;� &����»���&g�ناميt�/span�و�ن�ر�amp;�د����بهamp;�د��amp;�ي��ت �فfم�amp;amp;����ن�ر�amp;�د��مد�� �t� ���/� ج���ط��اني�����ا��amp;amp;�gن���s��ن�ر�amp;�د��o�ي �t� ت����l���������l st� شخص� ذ� حض�گيز ���tl���amp;amp;q ��ة،�o�وamp;�دوه��;<���يد ب��l��g>جاamp;amp;.»�u�uo���ا چ�موجب گس15tronش��قل���amp;amp; ��g�amp;amp;�� جه���9دن يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��2)�u��ن���amp;�د� �اي جه�tl&q��s��ن�ر�amp;�د� ��g�amp;�د�;rt�� پ� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب�فنا�sans-s ڷ�amp;amp;��ؾ�ز�o��/� fم�amp;amp;��a�ت نب�ز �amp;�ي�� ��ة=&qu�ltic�/����=� �ن �� ن��;u��ن��� �ن٧ م� �amp;amp; � ج�و تamp;ز �amp;amp;��ش g�يدد�amp;amp;��ot;� span�و�ن�ر�amp;�د� � تع�amp;�د�amp;amp;gين ���ي جه�)dir��ست وج�amp;�د�� و تamp;amp; �oه �amp;amp; l ؊ن ر�amp;amp;gir=&qu��ل�لlt leبت د�tify&qu�t��l" aر����amp;amp;�eد��ا��گري وج�amp;�د دارد که در �& �o طو���٧ين ؆ ج�ني �هrt� �و: �&g. amp;amp;qu�در از ��ر�ٹوamp;amp;� &����»���&g�ناميt�/spaيگ,a�و�ن�ر�amp;�د�ر� ک��qu��=��l&����&�g�. &sa�� جه���95)��ر� �m��tiوqu��=��l&����tl�t������=�ر�amp;�د�ت و اamp;amp;q����ز d�����amp;�د����يگر��ot���ي جه�)dir��ست وج�amp;�د�� ��tiه��u��� �t� ����ti�� پ�ي����ي ���� �� ���l&��tiوqu�ro&quo������، �ن���amp;amp; �oب��؆�‌��dir==���اي amp;amp;���وو���لي ��ش g�يد������=�����=��pl ؊ن ر�amp;amp;g �o����راg�����-تfم�����oي����؂g>�� �amp;amp;t�،��� �lt�amp;amp;q����ز ناميt�/span� ; align�لquot�ابt�� ���ot طو���د دا�ز ��� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��3)���هl ��د�کهq �ت�س���amp;�د�� شوا�؅� �l���� �=و�amp;amp; ديگرن���e���ن�� ���؅� ����ب�� ����eنوز� ه�ط تٳs�r==���ا����� �gt; �ت. <�;strong�. &���;�، سخن بگويد بلكه هر يك از اعضا، بايد به اندازه خودش سخني بگت�quo� ��amp;amp;�;نامي��amp;amp;��sa�� ب�};;�����eمgts�g� دqu���د�on ا��ti�uo�ه ����ب���ti��e���ن�� �amp;amp; �oب��r��ددe���ن�� ��;&l�ي ������ن��؊ن�r� �a�گون���gn=&� ������� ���ot�دار��amp;amp;gir=&qu��l&����g�amp;amp;� �amp;amp;=��٧;���t��د�gty����ي-rt������؊ �a�گوٌo���tify&quه��tهل:دe���ن����amp;amp;q�����l��������� amp;amp;l�ز ناميt�/s� ��amp;amp;gيد�نا�sans-s ڊ�amp;amp;�ي �جاamp;amp;�استي�/ا;��ة=&qu� است���g�gty����ي-rt���ول �امن��ل ���i�تamp;amp;���l���lot�ز�ت��؊ه بر٩هgt�������quه��tهل:��r��د����ا��gسs �ص�تَ ل������� amp;amp;�م رسانند. شرط سوم آن که توازن ميان رابطه والدين با فرزندان برقرار �عبير به شفقت شده است. اما محبت د�amp;amp; ���u�مِ و از �amp;nbsp�ر به شفقت شده است. اما محبت د�amp;amp; ��g�gt� و از �� شو؇جاamp;amp;�ا �ص�����amp;amp;q g��� �amp;amp; �oب������ز، �ن�ر�ن ر�amp;amp;��gt;<ج� م����uot;�و زياد���g�gty�gts������amp;amp;��ن�ٯe���ن�� ����amp;�د�� شو;ن��e�؋���==���. amp;amp;qu�c�e�tن�r(؃e� �t� ���/�دار��amp;amp;g���� ���ot��ش q�ot; al� ��������� حض�گ��l&q �و ز����q���; ��ج�amp;amp;�����م رسانند. شرط سوم آن که توازن ميان رابطه والدين با فرزندان برقر به شفقت شده است. اما محبت د�amp;amp; � است.�ت. amp;amp;�g���������در از �t;span st� ��amp;amp;q���م��r� amp;amp;l�ز �u� r=&، ��ناميt�/s� ���ت.��amp;amp;�������.� ٧�l� ار�ي���t�گوٌo���;��amp;amp;l���amp;�د�هgt��م�. &���amp;amp;�ي �ج��هd�����l&��پ�trong&;�g�.g��ٮ؊��ف����/�:���l�ز t-qب�ا)��تدبه شفقت شده اس�amp;amp; �o�بزه٪ و از �s-serif;&q�ب�ين ��������ش������amp;amp;����uot;���ن&q������ا��r��/�:�/���t�, /s��amp;amp;��ن��s-��ر�أ ��amp;amp;q����ه�ام��t����ر�����غser�ٴ�. ��amp;amp;��amp;amp;=�ج� �;�؊ت ه شفقت شده است. اما محبت ديگري وجود دارد که در طول محبت‌هاي اين جهاني است و از بينش و مot�س���cه��فه �amp;amp; �o���ss�/�ا����eد������ف�����e���ن���ه� � ����ب���ti�م�طه��ر� ناميt�/span�/�ر�ش ����r��م�طه��رورشgt�r�. �� �م�amily�� ؎ ل� ��ti�ما���(�ايp ������ي amp;amp;ن��sني&����q���كgtgد-گر��ngeز&� ��أ ��amp;amp;q����ه���l&� ق���g�� � اamp;amp;q����uo� ��amp;amp;�����tج�amp;amp; �u� r=&، ��;� ن���ت و ��� �اي������amp;amp;q g�ن��ج�amp;amp;�ن���amp;�د� �اي جه����u���gt��u��������� �ا��e���ن���ت و اamp;amp;� ���د�؆����ي-rt���يد������=�;/a�amp;�د amp;amp;q�����ز�ده �٭دم وu���amp;�ي�� ل� �=و�amp;amp; ����م���� ل� �=����uo� ��amp;amp;�����tحضرت �amp;�ي�ار؈amp;amp;�n=&�هamp;amp;�ي�eمgts����ti�uo� ��amp;amp;ي�amp;amp;l�؊نه‌د��quد�amp;�د amp;amp;l�و تamp;ز �amp;amp;��ش g�l�ز �ز���؈ ز�يگر�ي ؀��amp;amp;�من��fمح��;<ا�gسs ��������ا����eمgt;<جا٧ر�شlت شدهamp;amp;� جهاني ابهamp;amp;� ��;�ب���&q�����ه�� چي ��e�ri��م��ه��/�ر�ش ��������� ��ج�amp;amp;��دار؈amp;amp;��eا�� ���&qu��amp;l� ٨����r��د؈ ز�يگر�ي ؀��ti�ما���(�ايp م�amily:ا��l���tr�. �qب�ا)� ح���، ��ti:gn�������� ش� ه �amp;amp; � 117��� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب���ن��s�/�ا����������;��;if;t;���ب��/����ر جام;� پ� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��&g��ي ���که �amp;amp;�ن�� � ���ن حضرت و��ي�amp;amp;��ش g�l�ز�ر�amp;�د�ت و د ��� جام;� پ���uن٧ ��ر�amp;�دز �amp;amp; ؊ن ر�amp;amp;g� �� د�tifڊ����ن٨��در �htط �ا���amp;amp;��: فر���amp;amp; ر�amp;�د�amp;amp;l���sني&�r�;�نٯ������amp;amp;���=�� ������ �و���ن��ا�ج�amp;amp;��اس�ف��������م�رو�� �������ر��nge�ال�����������e������ر �ht��وج�amp;amp;��amp;amp;�amp;amp;�g� صtiه��u� اamp;amp;���l&���qu� ر�amp;amp;i�g�م��t;���ن&q��. ا�r���ا�ف����ir=&���������ت و ؆ ر�amp;amp;g�؈ د���: ٯ. ��oو�amp;�د� �amp;amp; ؊ن ر�amp;amp;g� �����amp;amp;����م ���g�� e�o�g��amp;amp;��ر ���ت و ���.��amp;�ي�� ������u��amp;amp;q��e�o���e� �t� ����amp;�د�� شو;يد�ناميt�/s� ���ت.�� و�amp;amp;g���amp;amp;�من��fمح��u��amp;amp;q��e� amp;amp;l�ر ��و و���������: ٯ.lt(s(؃.��amp;amp;�ن��ه��amp;amp;g���9ا��171��� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��4;&�����r���؊ن�r� ��gt���������quه�ٴ�84)� �amp;�ي � �؈ ي ��ن�"�t;���؅�ن�&q� �رم( يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب���يد������=��اب������ �l�د�amp;amp;� �o����راg������ ��=&���t�/s ��amp;amp;�;ناs�؊ن� اamp;ز �amp;amp; ��ج�amp;amp;� ـ���-ت��� ��on ���g�اgt��o���ir�. amp;amp;q��amp;amp;gju����و��س�ف�رت �‌ه��ي-rt�����=��s���t�:����س�ف�؈ ي ��ن�&quo�amp;amp;q����ز �ز� ه�ط تٳ��amp;�د�ت و د ����amp;amp;��e�;� spa����uo� ��amp;amp;��(����،�گ,a�و�ن�ر�amp;�د�ن�)� q�ot; a���أ� ��������ا�ش �������د amp;د������ ل� �=����uo� ��amp;amp;���ي-rt������؊ �a�گ�د amp;د������ ل� �=����uo� ��amp;amp;����u��amp;amp;�,�t�������يد������=����-f��ss�ز�د�ضرت و���( يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��&g�ti�uo� ��amp;amp;ي�ر�ش ����r�ط�amp;amp;��ؾ�rt���م�ر�t� ��=�٪�ٮ؈ر �amp;�ي��t��;ن�ن�� و�amp;amp; �u� r=&�gt;<���=�رت اٴ���uo� ��amp;amp;���ي��u�ae�ri��م�����amp;amp; �؂g>�� �amp;amp;=����uo� ��amp;amp;����ر؈amp;amp; ��t� �������r�ط�amp;amp;��ؾ�rt��ن���gt;&�که �amp;amp; �تع�amp;�دت�ن��t-qب���t���t��ج�amp;amp;���بٯ�amp;amp;����������ا���,��ن��هamp;amp; �o؆��(٧ر�،� ؇ �amp;amp; �62��( يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب����amp;amp;l��������(�eا����؆��ٯ�t;�ش ��� ف������ا�amp;amp;���بٯ�amp;amp;�����و:�amp;amp;:��؈ ��ر��amp;amp;g ��ti��u���t�ف�� �م�amily:�t-qب���t��,=������tا����tron ���g� e� ؇ن ������s����t���ه����u����&q� �l � �t��� �ف���ر ز��amp;amp;��ر �htر�amp;amp;ه����م رسانند. شرط سوم آن که توازن ميان رابطه والدين با فرزندان برقر اين روايت تعبير به شفقت شده است. اما محبت د amp;amp;q��م� و از �amp;�ي�/��� ٧�sansز&gl�ن�ل���d�u�c�t��� �t���� ؊���ت�ٵe�؋�e� ؇ٯ��amp;amp;q ��؊؋ amp;amp;q���������� �ن��� ������tا��amp;amp;� �t��هک��qu����ت�ٵ�و� amp;amp;q������l&�َ���amp;�د�يu�c�t�l���,�t�� ب� .�ن��چ������amp;amp;��ت و اamp;amp;� �م�ر�ولرون�&q� ي��et;& ي�������qu��ti��ٱا���q�����ر��������quه��tت ش�؈ �,�ي-rt������������� gt��� و�ز���ا � صٮ�ن٨ي�amp;�ي�� ي ��ن�&quo�amp;amp;r����;���g�� ,a�صٮ���� �r��د�=&ام��راamp;amp;��e���amp;amp;lna�س�� ت����l�ب�������ي؈ ��د��ق ����������s���و:�amp;amp;:�زگ����ل ��tiوqu���-�;���ي���&���ri���l��ت �‌ه�� �amp;amp;��sa�� ب�};uر�amp;amp;ه؇��t� ���i����amp;amp;get;& ي�����دهamp;amp;�ي�amp;amp;i ا���� ��د�amp;amp;gين e� مو���)�(نوري ط�ي ��ن�"n�لquo���p� دrtl��ب��(؃.� � ش�� �amp;�ي�/��٭�مٯ�1382ا����amp;amp;68-66)���� ،ك ت����l���� ����t���t��ةه�amp;amp;��e�o�؈�r����فا�=��o�����و تamp;ز �amp;amp;، ��ن������(�e�س�ف��و��م� .��� sp�٧ �fم�� ج����t��t�بٯ�amp;amp;���ن ��;6amp;amp;�(�e�oدت. amp;amp;qu�spanر ������qب���t��,=����مدد�amp;amp;��amp;�د���tsp�٧ ،�(��sa�� ؇ �amp;amp; �ص 66-68��( يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��5)-�����هqu��ti���quه� ��نان����ش ��� ف�������ti���l&�د�د��q� �ro���ي����ک��qu�������amp;amp;q g�ن����( يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب�� ��نان��;<�ٳ��هqu�� ������rک�رس� و �t ��نان����م�ا��r� و ��. �����amp;amp;l��)��ن�&qu�g�� , دي�وا/s����م �qu ¬ �,��s��د�ه؈ ��ر��;�؄�&q���amp;amp;fmplate���quه�ل�دش�;6amp;amp;�(�e��r(؃e�� ���uن٧ �gt;<���= فشا����t;&���=����t�:���ا�r���ا�ف� ده است. ��ح���ي؈�هان٨ي�� ل�/s����م �,�ا���ا�ٳ���ٱg ��amp;amp;�ني t� ت����l�پرور����� ���� ��د�ضرت و��&g�� است. �l���,أo���e�ه�amp;�د����i��amp;amp; �u��� �: و �گ,a���ا»�u����amp;amp; q����amp;amp; q��موج�75:و��36�ن ر�amp;�ديت ه شفقت شده است. اما محبت ديگري وجود دارد که در طول محبت‌هاي اين جهاني است و از بينش و مot�س��؀��٩ه �amp;amp;ft�،nل م �t;span st�� ��ت. د��م� �اs�����amp;amp; q��ه��l&����g���� �غ&q����ي������������q�u�� �t�� م�amp;�د������amp;amp;چ���&g� �ن r�uوارس��هqu�� ���� ���s���t���ا����هqu�� يع� ,a�صٮ�ن٨�پري�پ�tron �ب�ين ����هqu�� � صٮ���� � ��;�ب���&q��� �� شو;�amp;amp;����o����دي�tهل:�=����مدد�amp;amp;��amp;�د���tsp�ٱ�ده يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب�� � زم�؄���است و ����qu�������amp;amp;q g�ن����amp;amp;i�ه است. amp;amp;��/� جام;���t�����ب�ز ��/����� , ��ر�ي ؀��ti�� ��t;�تع�amp;�د�amp;amp;ن��sني&��تfم�amp;amp;� �u��/�ر�ش �؄���است و ��amp;�د�amp;amp;ن��sنيt� ت����l��;��;�tل�دش�;6amp;amp;�(�e��� و ح��amp;�د�amp;amp;ن��sنورشgt�r�.�/s����م u� جه������ار� جهان�؄���است و �gدٳ��amp;amp;هq�ه tl��������t�������tن�r(اما محبت دجه�tl&q;�ه� ���ف�� ��q g�نت����l��e�;�پ�trong&��:�ز� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب�� �)����rک�رس� و �t � ����هqu�� ��rهamp;amp; �o�؁�٭�&q.��amp;amp;��n��ti��م� r=&، �����amp;�د�� شو�t��ج�amp;amp;����/s����م u�ر�ش �����ز���ي ن؇����r��د�ها�م ��؊e� amp;amp;l����ف���amp;�د�� شو;���ر�amp;amp;�t;���ي ن�fمح، ��l�� r=&، ��;���t�������amp;amp;ln��ة،ju����و��ين e� م��s����amp;amp;ln��ة���tن�l �amp;�ي � ��ا�ٳ��ن��� شود يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب�� �)�����هqu��ti���quه����ر؈amp;amp;���amp;�د�� شو;�s���و:�amp;amp;����اي amp;amp;���tن�ئ�ti�amp;�ي��ه�٪l���e��ه�و؈ �����us���ن&q���������rک�رس� و �t ارد. ��o�t��s�����amp;amp;ه � �t��� ��ٌ�د����r��quot; al�ڇ�amp;�د�� شو�t��ج�amp;amp;��دهamp;amp;� جهان���ن&�r�.��amp;amp; ����� �������us�هل �cه��فه �amp;amp; �o���==���. amp;amp;qu�c�����amp;amp;����g،��quه��t��� ��ني���� � �؈ ���t�/s ���م�panر �ن تamp;amp;���t��م�و اamp;amp;� ���g��ر�amp;�دtهل ��t-qب���t��و��ناs�؊ن� �t� ت��ض� e�oز،ك � ان���ر �h������g�� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب�ـ�)�٪l��s���r��qs����ot ط��qك ل���g���,�amp;amp;��ت و اamp;amp;��ت ��s��ن���gده�ه���ns-s ڹ�ها���&�aٳ��هqu�� �;&� ف����� ��� �ز� ه�ط ت٧�l&�د���e� م���t�������/&����s��ن���ة�amp;amp; �o�ه�ه�اي amp;amp;������تamp;amp;٬������د�amp;amp;gين �؅o�����amp;amp; �t�����ت و اamp;g ��amp;amp;�ـus�� ڪ�quo� ��amp;amp;ي�ـ� ����هamp;amp; �o �t��� ������راا�����amp;amp;٭�t-qب���t��������ن���ن�amp;amp;��sa�gt��u ؊��f����=&� ���tns-s�;ن�����t;��=&ا�� ���g�� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب����)؈amp;amp;���amp;�د�� شو; ؊ن ر�amp;amp;��t�ا��ٷ����amp;amp;��ن�م ������ب�را���هqu�� � y: فرص� ��ر����ن��ببت د �oه �amp;amp; ��rهamp;amp; �o�؈ �م�amily:�t���tns-s�٪l��s���r����قل����گين �؅o�����;� ن���ت و اamp;amp;��tهل:���quo� ��amp;amp;��ج�amp;amp;����quo�كه �...�ک��a�ت ��ش ��amp;amp;g ��ot����q�� ����ا���t�اي�������=&��هاني���راg�� فرص� ��ر����نt �oه �amp;amp; g���amp;�يs��t�ا��� شو�:�t���tns-s��t�r�� ��r���amp;�د������ن�>� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��6)���r���م؇&���amp;amp;qu��؆ دهamp;amp; �o����ti���l&�د�د����است و �t� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��/� ج�ح�r��quot; a�;ي����&quo�amp;amp;q�ت. amp;amp;q�s��� r=�ي amp;amp;����amp;�د-��qur�qي�q g�نحبت دز �amp;amp;��ش g�l؊ن ر�amp;amp;�ن٨���ti���� شمي�ج�amp;amp;��دار؈amp;amp;��eا����s�/�ا������q s � ��������amp;amp;q g�ٴgg���ي ن؆ �t;�ن�ل�لlt �ار���u�a�گون���gn=&� ��نو���u� �amp;�ي�� جهاني�gnj���cه��فه �amp;amp; �o�� ��amp;amp;�ـ�u��� ��amp;amp;���/� u�ت �؈ �����u����q g�نت�����ن���g���ها����amp;amp;�t;�و�r&q�����t�eا�r�. ��r��quot; ag،��quه��t�ا����amp;amp;�t;��ن i� �amp;amp;����متu ��������ن٧ �g���g� e� ؇مو�����amp;�د�� شو؅����٭��amp;amp;ي��t�;�amp;�يs�fم�;���هamp;amp;�g�. &� ��amp;amp;�ـ�u����q s � �����ا�اamp;amp;��ت ������u��ت �فfمٯر �htط �ا���qu���دa,=��������lي ا�;��d�����ه�tl&q���amp;l� ����qب����ن �gq� ٨&��:ب�};ltت‌������م. amp;amp;q����;��ـ��ltجاٯ يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��/�� ���ج�ن dn9���l��ا د amp;amp;l�ا�ش ������quo� ��amp;amp;����amp;amp;��amp;amp;�����;���� ��د�ضرت و���د��amp;amp;8،ر�amp;�د������fم�18،ر�amp;�د������ل ��l��s��a�;����� حgt; يك�t;&�� �؈ من دser����quo�س���amp;amp;يد��amp;amp;��پ&��q�ال���ٱ��lt�amp;amp;q����ر؈amp;amp;���مt � ����هqu�� ؆���t�;�amp;amp;���(����gt��o�� ��;&l� �����14;�amp;�يج7� �amp;amp; �7)��������sa�s�� =��p ��د�ضرت و��&g;�amp;amp;����s���t�ر�amp;�د�� ��� �د�=ف؆ �t;l��s��a�;�e� �t� و:�amp;amp;:�ج��=�����/�� ������amp;amp;ٴ�� ٧� �tra�gt��u���و ������(���م�qu o٧� �t���!»�u����amp;amp; q����amp;amp; q��موج�75:و��3ز� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��. amp;amp;qu�c� �����.��amp;amp;�ن ر�amp;amp;�ن�را��م؇&���amp;amp;qu���fمٯر �htط �ا��s ڊ�amp;amp;����و�r&q������ �����qu�����/� ��ک������t,�ا���� و ������م.g���ي �lt�ve������p�amp;amp;��u�� جهج�amp;�د�� ؅����ic������us�يg���g�:ک�د�=ف؆ �t;�gt; يك�t;&�l��s��at,�ا���tiه��u=��������l��يشگيو ح��amp;�د� ���؆ل ��گي����/��� ���؊ن� ؃&q������������ gt��� �ار���u��م �,�ا���:���ا�r�����ن&�r�.���tو؈.��تظs ناباي����g�:� ،ك ت leف ����ب��glotک����������gيگ������;&�م؀�������ن� ديگر��fم�� ���ت َ لهم ولو كنت فظّاً غليظ القلب لاو م�amp;amp;���amp;amp;q��s��ني���� � �؈��amp;�د�� ش� ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م�amp;amp;ب�ز ه�=�;/a�amp;�ده��t���,���amp;amp;��ن ؅�amp;amp; ن���تamp;amp;اي �oب�� �amp;amp;���i�تamp;amp;���� ابهamp;amp;l؊ن ر�amp;amp;ين ���amp;amp;q��s�� tl�����:������� g�ٌt�amp;amp;��٧��� �� ا�هamp;amp;�amp;amp;��بٯ�amp;amp;�������amp;amp;g� �t�����amp;amp;������amp;amp;g�...�/s�� ���s���ن�>� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب�٭�r��quot; aqو� amp; م�amp;amp;���amp;amp;q��s��ني���� � �؊���٪�amp;amp;qu������qرشgt�r�. �ت و اamp;g ��amp;amp;���qر����������tronش� و؅o�����amp;amp; ���r&q�������من�t���د�amp;amp;��������amp;amp;gn=&ng������ amp; م�amp;amp;��پ�;��o��ون��٧ن�r� �t�اي������. amp;amp;q��amp;amp;g=����مد�.������نامي��r� g��ن �ودn ���g�ا;ري وج�amp;�د داراز ���e�:���amp;�د� amp;amp;�ت��q�s�����t�t����iه��u��� �t���. ا�هamp;amp; �oيoو�r&q���ب�ين ����g���ا���amك ت leي����ir� ڊ�amp;amp;����يولل�� ����������پ����� ��� a�اي amp;amp; l��e�;���� �� �����:��؆ ��amp;amp;g��ك م�amp;amp;����tns-s�٨�ي وج��tn��‌����tns-s�e�;�؈ ز���amp;amp;��amp;amp;��������گي��q�oيo��amp;amp;q�ط ����م����lب��/�� ��oو�r&q���ب�ين��� �٪ ;�;ريamp;amp; �o��� a�اي amp;amp; l��e�;���� �� �����:��؆ ��amp;amp;g��ك م�amp;amp;�ي���=����مد��s��ا���tiه��u�����tn�ٲاف����amp;amp;��������������=ف؆ �t���ط ؅;���م. ��amp;amp;g�quot; a� �������� �� ;�;ريamp;amp; �������t�;�amp;�ي�amp;amp;qu�و�اي����g�:�;6amp;amp;��ج���٨ت نب�؈��� g�٪oو�r&q���ب��gده�ه���ns-s tl������� وج��tn��‌����t�e� م��گ��l��٨��u�r�.g����ب��/�� ��o؈��� g���،tiه��u=�����������فا��;��qu��=�n��‌����t�e� م��ڴ����amp;amp;��������������=ف؆ �t�qur�q��t�;�amp;amp;��هان����ا���tiه�q���amp;�د�����ت َ �ف�اي����g�:� � ��� ���ني���� � ��t�t فر��ط��qك !�(ty ��������� e=gtst�������������u���t�گس1� �amp;amp; �173)� ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنت� كنت فظّاً غليظ القلب لاو م�چا �o�ن�t������u��يگ,a�������=���������amp;amp; �u� r=&ر������ج�amp;�د�٬�amp;amp;������ا د amp;amp;lqqs-t� �٨�تع�amp;amp;.���08�فشا�دهrt� �و:�&g;�amp;amp;�t� ت����amp;amp;��هان���u�g��u�&�د��amp;�د�;�e� �t�.»�u����amp;amp; ��amp;amp;�� ������8� amp;�يص321)t�ve��������amp;amp; q��� �t;span st��و اamp;�د amp;دابر�amp;�د-�. &� �t;�gt; يك�t;&�ic������us�يg���g�:�&gg� amp;amp;��e�oا���ز، �نir����e��������ي �;���م. � �o�� qs��ن��ر �ht����ir��������ر�l�/� fت و اamp;amp;gوا�؈؅��u������o�� ��amp;amp;leبت د���� q��م�/�08���sa�s�� =��p�٨؆�و اamp;�د amp;amp;�amp;amp;������ا �����amp;�د-�. &� �t;��- اس���t;&�; ت. amp;amp;���o � ��� ����� ��amp;amp;leبت د� ngي �����(�������amp;amp;�������9;�amp;�يج 16� �amp;amp; �445� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب���l�� r=&، ��������ت و اamp;g ��amp;amp;�e�o��٧ن�r� �a�گ٨r��quot; aqو� amp; م�amp;amp;���amp;amp;q��s�� ����� � fم�� �ر�amp;amp;�t;�ٹ�� ��� qs��ن���r���ا��� � ��l�‌ه��ي-rt��ڊ�amp;amp;��������i��amp;amp;�ت‌������م. amp;amp;�uڧ ��� �s�����r���ا�ف��ي ���م؁tronش��������� ���������e��������ي �;�����ن�t���د���amp;amp;هq�ه tl��; يد������=���qu «��� �ر�amp;amp;�t;�ٹ�� ��� qs��نl;/a�amp;�د amp;amp;l��؊ن� ن�fمح،نان� �t;�� م وu�� ڊفfمب�ز �t-�r� g��s�����amp;amp;ه � ��م ��etic� e��������ي ���� و ������م.u���amp;amp;���amp;amp;q��s�� ����� � ; يد���e��������� ل� ��ti����ر�amp;amp;�t;����r���ا��������ن���نg�. &� ��amp;amp;�ـ�u��� ��م�ي ���� ���amp;amp;q��s�� t�� o�ن����amp;amp;g� �ودn ��tron ���g�ا;���ن����ا��ٯر �htط �ا��s ڊ�amp;amp;��i�����amp;amp;هq�������د�����l�. &� ��amp;amp;�ـ�u��u��amp;amp;�دهamp;amp; ��� � ل���g���������=&��� ����amp;amp; �؊نه‌� وqu�����ron �������������ک���rک���� ��ماgt� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب�٭ amp;amp;qu�c� ����ا��ن�����ه��t���٨�يamp;amp;q���amp;amp;q��s�� t�ط��qك �u�g��u�" a� � ��� ��������� � fم���� �ل����amp;�د�����دد�amp;amp;��amp;�د���ا �� amp;amp;�ت��amp;amp;qu�����������ف�tuo�ن�t�س���t���ج�=را��م؇���م ��etic� �ن؂ت��amp;amp;qu������؆ب���&q������ا������us�ي��� �tج�amp;amp; �u� r=&، ���ز ���g،��quه�� g�٪�ف����gي-rt��ڪ��� ����ج�=را��م؇ج�amp;amp; �u�� �ن&�r�� �amp;amp;�ـ�u��قد amp;دا� ل�����من����e�ifٳ��amp;amp;هq�ه tl���������ـ���س-�r� g�س���t���ج�=را��م؇��=����مدد�amp;amp;��amp;�د��ا ��ا;ريamp;amp;q�ب��/�������هamp;amp; �oيoهم �,�ه است. amp;amp;����������در �htط �ا�ns-s t����amp;amp;���/�ت��amp;amp;qu�������������=����مش, /s��amp;amp;�د�fمب؊ن ر��يوللن��sني�g�t;���u�&������tن��������� ����ه�ا�����gب��e���������ب�ju���������ک����&�د��amp;�د�;�و؈.��t�r�=�����ڊ�amp;amp;����؆�amp;amp;���/�ت��amp;amp;qu������؆ب���&q��ز، ���ه�� وج�amp;�د�����ز، �ن����q����ن��� �tج�amp;amp;�������هgt�������quه��amp;amp;�ـ���� ��ٱا ٨؆�����ت �شد��amp;amp;� t��ه���n� �sةه�amp;amp;��e��trong&;�gد�gt� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب�٭ amp;amp;qu در������مک��� ��sني��amp;amp;qu�������qur�q���amp;amp;q��s�� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب�� �u� r=&، ���ز ���g،��quه�� g���� ��amp;amp;������quo�كه ج�amp;amp;���i���� شم���م ��etiم� ��o������rهamp;amp; �oاamp;amp;���ن&�r�.����p��amp;amp;������/�ت��amp;amp;qu�����o�ٷ ؅;��� شود amp;amp;��e�o��l;/a�amp;�د amp;amp;l�ن٨���ti���� شم�����u������qur�ql�/� fت و اamp;amp;gـ�t�گوy: فرص�قل���، ���;�amp;�يز�ک�s�/�ا�ل� ��� وج�amp;�دول ��� g فرص�ٴ�qك �u�g��u��t�t فر�نo�ٴ�qك �u�&�ر �h���������دهamp;amp;� جهان���� اب����٨ت نi����ر�amp;amp;�t;��� �هم؁�������e��������ي ��زي ugtst�شو�t��جن ر�amp;amp;�ن� amp;amp;�uڧ ��رت اٴ�ن�������amp;amp;q اamp;amp;.���;���م u�ر�ش ��نامي��r� g�=���������نان�u «��� م;���t��t���������amp;amp;g���t�گچم ��etiل���ا�ش�غلaبي-�ج�amp;amp;��ٱا ٨؆�����ت. amp;amp;q�s��� � ��amp;amp;��������r���ا�ف���ها�م ��؊�������ک��ود��&q amp;amp;�amp;amp;���٭�&uه����������s��t�����rڭل� �=��amp;�د��t����������&gg��متu���ا���t� ت��qt�س���t���ت��� ���� amp;amp;l��,;og���؈���ا����� ��م؇&�/� !08��g�o��گ� amp;amp;. amp;amp;qu�c�l&������amp;amp;q�1379er؃� ؅t�ا ��������t�177)qu������,�ا�����g��متu�,�ا���t� ت��qt�rڭل� �=(�e������t���ت��� ���؊� =�,���,�ا������������,م؁t�t�amp;amp;���هي ن�fمحن��sني&���tم وu�� ڊفoهم ؾ�tl&q����t��i�����tج� م������ي ا���و ��sني�g�t;�� &�د�د� =�,���,�ا�����g��متu�,�ا�������quot; al�������������e�o������t����ـ�t����t������t� �����amp;amp; �o�s���t�ءًچ���&g�� =�,���,�ا�����g��متu�,�ا����ي��tت�u���و �� �=�t��ج�amp;amp;��د08ت���:���amp;�د��ا����ٌo���t�e�amp;amp;����؇�؈ا/s��o�uot; aqو� amp; م�amp;amp;�ٹ��� ��amp;amp;��r��/�س��r�=ا���sني&��؊نه‌� ��من����e�if���;��;if;t;�٢���د amp;amp;��e�:ب�};ltت‌������م. amp;amp;�t�e�amp;amp;����شا�؈؁ تamp;ز �amp;amp;��ش g�l�g�� e�o��ٌ�ت� ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتaبير به شفقت شده است. ام�&�د-�. &� �t�ic������us�ي������ طو���دa,�lt;/span� ؈�t����ب&�r�� �amp;amp;�ـ��amp;�د�� � ��� �����e�amp;amp;����شا�؈؁ تamp;ز �amp;amp;��ش g���amp;amp;q����u���;-�� �p��amp;amp;���=����&uه��ڊ�amp;amp;�� g��&s� � �g�� e�o�� e�oد��e�������ه �amp;amp; �o�ن ����g���������ه���amp;�ي��amp;amp;�دهamp;amp; �� q��م�;��trong&;�gد�gtؾ�tl&q����t��i������ک��amp;amp;ڊ�amp;amp;����ان��e�ه�amp;amp;ه���s ڊ�amp;amp;�� g��&����=���م �؊���t�e���� �����cه��فه �amp;amp; �o���g�t;���u�&������tن� ��t-q������؈ ����م؇���� ���� amp;amp;l���amp;amp;���بٯ�&�ڴ���� ����ج�=را��م؇gt� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب������g� ��amp;amp;q����ه��م� r=&، �� ���r&q������ir� ڊ�amp;amp;�����amp;amp;q��o�������amp;amp;q�������؆ب���&q��ز، ����amp;amp;���ٷ�amp;amp;��ر �h�s���� �tج�amp;amp;�amp;amp;���ٷ�amp;amp;�����ر�t�&��&������q�������qur�q� م�����ج�=را��م؇�gي-rt��ڪ��� ����ج�=را��م؇ج�amp;amp;q���amp;amp;q��s�� t��to�ن���;���م u�u�&q�م� g�������م u�قد amp;amp;������ amp;amp; �amp;amp; �o�ن ��؆��g�t;���u�&������q������؇ل ���quك ت��amp;amp;qu�������q�ب���&q���من د� � ���؆گ���� ���ديگر�yle�ج�amp;amp;�٧ �fم����ن����ا���amp;amp;q������؇ �amp;amp; �o���م u��amp;amp; �t��u ؊��f���. amp;amp;q��qu�٧ن�r� ��u�&q�م�� �s���� �t� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��&gl�p�amp;amp;��e������p�amp;amp;��يگ���qr�08ت�etic� e��ه �amp;amp;ft�،� e����amp;amp;t�،���tتamp;ز �amp;amp;��amp;amp;q���:ب� � اamp;�د amp;دا��u�u�&�:ک��&q�� ��amp;amp;�&s� �ن ٯ. ����:� �ل(q��amp;�دت� �htط �ا��s ڊ�amp;amp;�� g��&s� ��؆��:�l�ر ��و � l������نo���eٯ�tt;���ن��ري وج�amp;amp;��� �p���amp;amp;g���t�گtف�اي����g�:� ��دد�amp;amp;��amp;�د�����م��r�o�� � l���ti���� r=��دبه شفقت شده اس�amp;amp;يگ������; لاو م������q�ب���&q���amp;amp;���(�,���ru���fم1413;�amp;�يج6؇ �amp;amp; �51��� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��اد��f�و���ب�qu������؆ب���&q����� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��دار��amp;amp;g� ������؇ �amp;amp; �o�����qu�ن�����ي��t�&��:� طوٴ��ره�amp;amp;ه��t;��=&�&��&�؁ تamp;ز �amp;amp;��ش g�e�amp;amp;����؇�؈�؊u���qu�������q�ب���&q�������يد������=���� ����������amp;amp; �t-�r� g��ج�amp;amp;��دطوٴ��amp;amp;qu������q�ب���&q��ز��u�ر�ش �ؾr� و � ؀��tiٲ ه��amp;amp;�دهamp;amp; �برty��:�amp;amp;��� �مو�� و ز �amp;amp;��ش g�l؊ب�ين ؇amp;amp;ڊ�amp;amp;���&��ةه�amp;amp;��e�o�؈�r����ار؈ٌo���tty��:�amp;amp;������amp;amp;����هان����ا���t� ت� tifڊ�اamp;amp;q����ز �ز� ه�ط تٳ���=��p�پ���ي �ٱبهamp;amp;l؊ن ر�amp;amp;� وج�amp;�د�ني��amp;amp;/�ا�لp��amp;amp;����;����t�يگر�yle�ج�amp;amp;�٧ ن�fمح��ti�ز، �ن �/���t-ڊفoهم ������=���amp;amp;qu������q�ب���&q�������amp;amp;q��s�� t��to�ن��� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب���qsa�s�� =��p��مو�����amp;�د�� شو؊�amp;amp;������������ti��د�amp;amp;��������amp;amp;gn=&ng���amp;amp;qu������q�ب���&q�����amp;amp;������/�ت��پ�;��o��� �tج�amp;amp;������فه �amp;amp; �o�� ���amp;amp;��پ&�ک�s����ڊفoي� ت��qt���amp;amp;qu������q�ب���&q�����amp;amp; �o�و �،��ار؈�nj��يا�qu ´��ٴ�qك ��amp;amp;�������ti���quه����amp;amp;qut�&و��م� ������� ��amp;amp;.���;�� �د�=ف������=�و اamp;�د amp;amp;�amp;amp;���/�ا���tifڊt;�g«;���p�amp;amp;�����ن��g�ک�;��g08ت�etic� e��ه �amp;amp;��� ���nل م �t������us�يg���g�oهم ؾ�tl&t� و:�amp;amp;:�نو���amp;amp;��ٱnل م هrt� �و:� زم����g�s��o�ur=&، ��ناميt�/s� -:م���� r=������ن���quه���qq���و����u�u��ع�amp;amp;������amp;�د�� شو؅�� s���� �tنp� جهاني اب����tl&q����t��i����u�ر�ش �؃�م�ا؊؋����s�/�ا����ج�amp;amp;���يs�fم��ناميt�����گt;�s�/�ا��؅�����ج������amp;amp;�� �t�ف�tر��اl�� ���ابt� amp;amp;��������مب�l�پرور���� شود يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��8)���ديگر��g�ک���amp;amp;��٪ف�tر�متu��� ان���ابt� ��ut فر�ن���amp;�د��ا������amp;�د�� ش��� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب�ٌک���amp;amp;��٪ف�ديگر��gronش� و؅o�����؆گ��ت و اamp;g ��amp;amp;��amp;amp;ڊ����تamp;amp;ايه�� g���� ��amp;amp;����من�t���د�amp;amp;����������ا������������uوy: گ�ج�amp;amp;q�ٲleي��oي� ت� � ���t���, ٩�stناميt�/s�م��� s���� �tنp��t��ز، �ن��������؇ �amp;amp; �o���amp;amp;������t�amp;amp;���amp;amp;q��s�� ������؆s�/�ا��؆g&;�gدٯن ��؆ns-s�e�;،��ا� گ�ج�=رزleي��o�s-s�م��������u�� جه�ج �� ش�، �م�amily:�tناميt�/s� ns-s��;�ڊ����تamp;amp;qpanر ����us�ي������نp� ��s�ب���&q�ست و اamp;g ��amp;amp;�ٱا ٨؆�� amp;amp;�amp;amp;��u��وٌotiه���دار��مه ج�amp;amp; �t���t�&���p� جه ��s�ب���&q�ست و اamp;g �ي����&quo�amp;amp;q��a�� ؇quك� �؊�ه �amp;amp; �o�ن س���u�� شو�؀g���amp;�يs�ه ����us�ف��� ���، ب�� ������q�ب���&q��ن�م �����ه��g�ار� جو�;�amp;�يز�ک�s������ه���us�ي����ا�ه يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب�� � ز��-����tگ��اد��r� �نامي��r� g����u����amp;�د�� شو؁&quo�amp;amp; ���r��� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب���ا��s����tit��i� t�ط��qك ٯ��ز ���amp;�د�� شو� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��/�ا�s����tم ور�y�����amp;amp;�� �t�فt��� �ف��r&q�� ������ �t����ا�� و ز �amp;amp;��ش � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب���qsa�s�� =��p���ڊ������� �a�گ��ٴ����ي ��� �o�� q��م�هاني�من�t���د���amp;�د�� شو؅�(qu o���amp;amp;��؆����amp;amp;q g�يo��ر �ht�;�gدٯا ����٧leبت د��o�t��؆����amp;amp;q g�ت leي���؆����ا������amp;�د�� ش�ج�amp;amp;������ف�t� �����t�� �����ف =��p�؆گ�����euo� ��amp;amp;���ي-rt�( � ش�� �amp;amp;�د�1382ا����amp;amp; 179-176��� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب�ٳڇ�amp;�د�� شو��دڧ�ن���امو���� �ا�؀�t�گt��to�ن�����/�ر�ش ������ه�t��ز، �ن��p�amp;amp;�����هge���� � ��� م�هانt�،��=ف�دa,=���. &� � gt��� ���;ن�����t;�;�؄�&q���amp;amp;�qu�ن���u ؊�� �ستي ��� ���amp;amp;q اamp;amp;.����t��ز، �ن��u=�����ا��p�ا����t�� ��amp;amp;���tl&q����t��i����u����ا�� g��ت leي������ شو؊�o�����leي��o� � ���i�؈د-stر�قل���، ����t���t�� �o�� �:�ج�٪�آ���دد-sدار��=���.�د-stر����amp;l� �/��� ٧�sansز�ا� گ��ن�amp;amp;���مt �&�ڴ�يخ�tiوq �&�ڴ����amp;g ��amp;amp;��س�� ��;&uo�ن��g������� �=�t �o�ن�ي�ـ� ���t��to�ن���ر؈amp;amp;��e��م�g ontري ��د��� leي�������amp;amp;������ شم�ب� ل��tج�amp;amp;g ont�� ���د�tر�� ���g�،a�t�r�=������امو گ�حضرت د�� ontر�qu����r�ان���� ��و:�amp;amp;�؊ن����qu���هل �cه��;٪������؊p� �amp;amp;چ���&g����amp;amp;�� و ز �amp;amp;���q�;و �����ir� ڊ�amp;amp;���t� تع�amp;amp;��� ontر��ٱn��؆n���tر����amp;l� �ن ش� �amp;amp; �amp;amp;�nuا����ز� ����������u�� شو�� ��ش����g ��د�ضر��مر�ض��؁ t�ي �����amp;amp;��oج�amp;amp; �t�������������u�����q�;����qs����panر �ن��amp;amp;ريamp;amp;q��t� ����كج�amp;�د�o���� د�������������amp;amp;gn��ر��ٱn٨ �o�� �:�;�gدٯپ�متu�پ�tron����م.»�u��q��s��uo�amp;amp;q�����u���t�گص129)g���tsc� �������ٱn��iه��u���n��iه��u��amp;amp;ڊ����تamp;amp;اي t��to�ن���;���م ���ج���� ت �� �ل�amp;amp;���ontر��ٱn���amp;amp;ڊ����تamp;amp;اي �amp;amp;gn=&ny:���q�=���� م��ڴ�ت و اamp;g �it��i���t� تع�amp;amp;����. &� ��amp;amp;�ـ�u�ل�amp;amp;�٪������t�ا���s��uo���t; i�اl�� بهamp;amp;l؊e�������t� ��g����qك ٯ���� ��م���ٱ����ف�tر�ه �amp;amp; ������؅t � �����؀g���amp;amp;�����؂����؄ت� ���q�;ت� ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م�٧�s�l&lف�t�ot����gtst�شوq������ n�لo��s�u�cچ���(��������te���amp;amp; ��amp;amp;�؊��qsa�9;�amp;�يج 12� �amp;amp; � 93) �٧�s�l& يu�����&l�amp;amp;q��a�� �ک��amp;amp;��sa�gt�q��t� ���������؀��� �g������� �=م�� s���� �tن& يu�����&l��te�و گ�،��� شو��دq��amp;amp;g=����� جودq��amp;amp; ��د�ضر��مز �amp;amp; �amp;amp;�������دq��amp;amp;�t��ه���ج�amp;amp;��� ل=م�� s���� �t��� amp;amp;� و اamp;amp;g٧e′le�؀���n��amp;amp;هq���ن�&q�ـ���tn� ز���=���٨ �o��،���q�;٪�������amp;�ي�t� ت�هamp;amp;� جهان���ن&�r�.��amp;amp; �؊����� �ز، �ن�ريamp;amp; �o������تamp;amp; arrع�amp;amp;�����/s��o�uot; a�����amp;�د� اs�؊ن�ج�amp;amp;���������ن�������=����ين e�amp;amp; �o��نتّاً غليظ القلب لاو م�amp;nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو م��،�l��؊��ي��t;��;��;if� ���� �t���ي-rt��:��جام;���amp;amp;�����������s ڴl� �����ـ�leهي �amp;amp;gn=&ny:�� ���ز؊؋����� ����اني�من�t�����amp;amp;ريamp;amp;q���o���� �ي ���ز ٪�t� تع�amp;amp;��؆��� amp;amp;�amp;g ��amp;amp;��د که �amp;amp; �o: .���������ا ب�a�نaطول م�����tن&�r�� ��amp;amp;����،g�t;�� &�ه���q��ش �ؾr�������t�؄���g�s����ي يamp;amp; �o���ڊفoو=�t���يگ,a�r�������t�؄�q��ش ��g�ا���� r=&، ��;��ز، ���م���t��������ـ���س٭�&u؊�ه�� �t��� amp;amp;�����ا د amp;amp;r&q�� t��������ه�� �t�pv:�amp;amp;:�����t��&uه��:�;�g�روم��؄����ديگر.��تظs ن��r�������t���&l��t����������=���٨ �o����،g�t;��� ���فo���پr�������t�؄r&q�� t��������ه�tر�ه �amp;amp; �amp;amp; ����;�� ه��amp;amp;�د����ا����،g���amp;�د :ي� ����ـ������ا��a�ن�t�����quot;��u��� amp;amp;� و اamp;amp;g� �u�o ٪��و:�amp;amp;��t�ه �amp;amp; اس�� ��� وج ز �amp;amp;� n������ه�اني�من�t���د�r�������t�؄� �؊�ه���p���amp;amp;�؊�qq��� ���g�ا;� � ����ار؈وqq��� ف�اي����g�:�&g�����o�����q����qg���������� ��gt������ؑچ���(����،�amp;amp;�؊��qsa�� �amp;�يج100� �amp;amp; �ص94-93) �����u����� ��amp;amp;� �م;�; aq ��amp;amp;� �م;�; aq ��� ��a��quه���qq��q���ن�&q�;��:��جام;��ز، �ن�� ��uم;��ز، ��� �amp;amp; �� ����qs����� ����qز ���،tiه��u=����م�&q نتّاً غليظ القلب لاو م�amp;nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو م�amp;amp;� �amp;amp;������ا����������م� ��&�r�uot; a� ��� �����ام;���t������amp;amp;q����u���;��amp;�ي������g����م �����ه��g�ار� جو�;�amp;�يز�ک�s������ه���us�ي����ا� ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م� گ�����t�� ���ابt�ج�amp;amp; �u��؅�(qu����o�ت و������,s�����نب�� �����s�l&l�� s���� �tن��rهamp;amp; �o���eا�؀��ط�amp;amp;��ي-t�ڊو ��u ��t� ���/� ج �م;�; aq�q��ن�t�����amp;amp;، ����g:��/s�amp;amp;q��ي���q�ن���t� ��etic��t� ���/�؀�t����ز، �٪�t���amp;amp;�ا� تع�amp;amp;�����t��� q�;ٴفا��;��qu��=��amp;amp;��� ���� �ب�ينز ���،��ا��; a���eت و������,s�������;�ن ���� ؅�� �amp;amp; �o�ن �ين e�amp;amp;���������u�� ٴ����ي ��& يu�����&l��t��t �o���م ��ا �ب�t����ب �oب�� �amp;amp;���i�تamp;amp;ي اب��ڇ�amp;�د�� شو����t�;eت��ش g�l؊;��u���amp;amp;جام;���amp;amp;���� ٴ����ي ����t� ns-s��مش, /s��amp;amp;�دٯ�� amp;amp;�amp;amp; �ش ٴ����ي ����t� n�aط�ايه����� ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م-��qu�o�uot; a��������;ت� ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م�� شو/�ر�ش ��s�/�ا��ٷ����amp;amp;��ن�م ��etic� e������;�g�يo�t�ا����amp;amp;�t;��� و ������م.u��قل������;���م �s����� گ��� ٴ���amp;g ��amp;amp;�u��� �؆ ��amp;amp;��������ڇ���� ������� ��amp;amp;.���st��و اamp;�د amp;دابر �ت. &lح����ٯ� ٧�&g�����qr�08 � amp;amp;l��ح�p ���ز�����ت � �amp;amp; �o: &g�� �t-�rs���؄l& يu�gدٯا ���ه �amp;amp;��� ���nل م �g��gد���amp;�د�gد����يگر.��ل(q��amp;�د��ک�����ي���g ��amp;amp;��؊u������وتت� � ��-�amp;amp; �u�ن���ا��. �� �t-�rs���؄l&�ان��e�ه� و �����amp;�د�e�يjleي���t=���٨ �o���و؅�(q��/s�amp;amp;q�� ن�fمح ��amp;amp;�ـ�u��ي� ��amp;amp;�� amp;amp;�v�ح����q��ش �����amp;�د�����sansن��ju����وت� ���g�ا;ريamp;amp;q�i�تamp;amp;ي ن �ٷ&�r�� ��amp;amp;�amك ت leي��ج�amp;amp;����u���t�����ه �amp;amp;��� ���nل م �ٴ���amp;g ��amp;amp;��ٱ� amp;د�l��t��ه ن����اي��p���amp;amp;g����,�ا���t� �u��ق����;���م هrt� �و:��� �. amp;amp;q���،��ز�tر�م��ل������� شم���م �����و؅�(q��u�رن���t�ه�amp;amp;م�ه�ا�؟! �� �t-�rs���؄l�amp;�د :قل(q��amp;amp;�ٯ amp;amp;l��ح�p ��د�ضر�ه�������تظs ن�ف�اي��:�gيگ������;&�م؀�� �amp;amp; ����t; �� شو/�ر�ش ����g����������r���ا; aqٺ����ا�ا����amp;amp;�t;��� و ������م.uقل�����fمح �ط �ا�ns-s t��� ��a��quه�� و ز �amp;amp;��ش ��������=���ٌg��g����qكا��-s�� lشود يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*��� گ��ت و اamp;g ��amp;amp;�ـ� ���راr�uot; a� ��� �����ام;��t���amp;amp;�ا��ج�amp;amp;چ� ��ti���ؾ�tron�����amp;amp;��ن��� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��1)�ju ������;�� &�ه����amp;amp;q�� ��وت�����amp;amp;�o� �ا����� u�ر �����ام;���� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب�ه���������ا�����=��amp;amp;������ز� ���������ام;��، ب���u����قا����amp;amp;����� �h��،eت���نب�� ���tي���بleي����� ����o���م �ج�amp;amp;leبت د�د amp;amp;r&q�������amp;amp;�o�� �t؇�amp;�د�� شو����t�;eت��ش g؂�� a� �ب����tl&q����t��i����u�ر�ش ��u �����ج���amp;amp;q اamp;amp;ب�������نتّاً غليظ القلب لاو م�� شو/����/� ج �م;���amp;amp;�u��� �u�&��������o� �����q��amp;�د�د�=��دابر �ٱا ٨؆��ـ�u��ي����� �o�؈�r������� م���amp;amp;����؇=&������st��و ������euo� ��amp;amp;���ي-rt������o��u�� ��ي�� �t���ي ��t�t فر�������ام;��، ؆/�ر�ش ��,�ا���t� ت��� �ل ��o����� شمف�؀u�&q�م� ��م u�u� �ٷ��،����amp;�د-�������� ڊ�amp;amp;�ن ش����amp;amp;� �o�� ;/a�amp;amp;���� ��� و ز �amp;amp;��ش ��م��r�oتo�ٷ تو�;������=�� �ٷ&�r�����amp;�د-��ي�� ���t���amp;amp;��t�eنان�ltت‌������م. amp;amp;������ ڊ�amp;amp;�ن ش�م����������amp;amp;�������amp;amp;r&q�������amp;amp;�����������amp;�د-��t� ت����amp;amp;��������etigju� �&�ڴ�س;�amp;amp;��، ����f�� نتّاً غليظ القلب لاو م�amp;nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو مrtti���quه�����ti;� ��t-qٷ ؂�o��ن���quه�ا�ا����amp;amp;�t;����پr�� َ ٱ�����ه�� وج�amp;amp;������ام;���amp;amp;������ي����s��amp;amp;�د���;��qu;ٴفا��;�s��amp;amp;�د���;�ي-rt����amp;amp;��������مب�llر�ش ��s�/���ي����amp;amp;��t;������ �a� ��amp;amp;��� شو��� َ ل��g�����amp;amp;���. ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م�amp;nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو م�amp;nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو م�amp;nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو م�amp;amp;��د�=��ron����ي-�ج�amp;amp;��ب�ي����:������ م;���t��t�ڴ�س�� �ب��;��ز������،eت������: &g��ابر �ـ����� ��� ��������<�م�ي ���� ��م������ت و اamp;g ��amp;amp;�ـle�؀����ٱleه������ش� و؅o������ز� ����ز، �٪�tq�ب��/����/� ج �م;�; aq� �amp;amp; �o�ن �ي�� ه�amp;�د�� شو����t�;eت��ش ، ؆/���وت� ��� �ٷ ؂�o��د���� ه�� نتّاً غليظ القلب لاو م�amp;nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو م�� شو���t�;eت��ش ، ��م�, م �؈ٌotiه���ه������م�&qspt���amp;amp;:�;��ام;���������amp;amp;;/a�amp;�د amp;amp;����� �rکt �oه �amp;amp; �� ��u�ٯ�� amp;amp;�amp;amp; �ف��r&�� ���،o��������amp;amp;�اڇ�amp;�د�amp;amp;�ـ�:��جام;���amp;amp;د; �o�ن ����٪ا��p����amp;amp;q اamp;amp;��:��؇������:��� � ٮ������tron�����amp;amp;���.��قا����amp;amp;����� �h��،eت���م��r�leه���������ڇ�amp;�د�amp;amp;gn=&ny:�����ش ٪���� و���ي����amp;amp;�:�;��ام;�������رت ر���� شمف���� uot; al����ڊt;�؃��;ه ؈؃����t�l����ڊt;�؈o&و�o � ���t� �ا�ا����amp;amp;�g�����amp;amp;������� ��q����� ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م�amp;nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو من���� �,s���ج�amp;amp; ،����amp;amp;��gg����amp;amp;��م ه��rtti��o����tاamp;g ��amp;amp;��quه٪�ٯ�=��������ش� و؅o���� �د�=��ron����ي-�ز، ��؇t�����ام;��t�amp;amp;gn=&ny:��د�=��ron����ي-�o&و� �amp;amp;������قا����amp;amp;����� �h��،eت�ٌ��ا��r�leه���������ڇ�amp;�د�amp;amp;gn=&ny:��ه� ���ز� ����ز��amp;amp;:�;��ام;��ٌot� ؈؇����� ��amp;amp;�amp;amp;؈o&و��� �ٷ ؂�o��د�نتّاً غليظ القلب لاو م�amp;nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو م��tڊ�amp;amp;�ٴ�qك ��ها�م ��؊����� ل��g��������س��amp;amp;q�����ڌ�� د�amp;�يtط �ا�s�����ام;���فظّاً غليظ القلب لاو م�amp;nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو م�amp;nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو م�amp;nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو م�a�������:�t� تع�amp;amp;���� ز���tج� م��g�ا����� شو/�ر�ش �p���������ا�����=�؁&qu��tڊ�amp;amp;�eيto��� م ���� ؅�� �amp;amp;��� �ز، �٪�tq������amp;amp;�q�;�����ام;���� شو/�،�amp;amp;��ڊو����amp;amp;g����,�t�o���ه� فظّاً غل�&g ��amp;amp;��quه٪��t��� q�,s��tن&�r�� ��amp;amp;cgشفاع�amp;amp;�����ش���ti;�q����q����� �����ب �oب�� �amp;amp;���i�تamp;amp;�amp;�د�؈�م����ن��amp;amp;g�n�ڊو��/�ر�ش ٪�����؆گ�����e��ا�ا����amp;amp;�t;�؈o&و��tن&�r�� ��amp;amp;c��� ج�وط��u �������uo��t;��t؊ب�ين ؄u=��� ,�ا�اد��r� ����و����، �نi�ل ������ ج�وط�p���aq���؄ a� ��q����� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��11)��ڇ�amp;amp;g���t���, ��و��� ���t�� �amp;�د�amp;amp;����amp;amp;qu��������tجه��ن��r��������u��� ����amp;�دrt �م����������y �٪�tآ/���� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب���ا�������amp;amp;qu��������tجه��ن��r��د -ريamp;amp;م؇�؈ا/�ا g���amp;amp;�ز، �ن�� �� م;���t���و�، ��ڌ�� �;eت��ش g؈��ڇ�amp;�د�� شو/=���ٌg�o���و؅�t� �trد�qsp ��م ���جام;���فظّاً غليظ القلب لاو م�amp;nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو م�amp;amp;��euo� ��amp;amp;��بg���amp;amp;����t;�؃��;ٱ��ٷt���� ��e��ش�ety �٪�tٱ������ ��t���&�, م ��amp;�د�amp;�يز�کب ��u��م.u��قل������s��o�ur=&، م� گ��ت و �����amp;�د��ش�ety �٪�tپr� و � �� ��t���؇quك� ���ن�&q�amp;�ي�؃��;ه ���amp;�يدار��م ��ن��� amp; م�amp;amp;��م�� ��t=���؁ب�در �ht�;�gد�. ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م ن �ـ� ���ت�euo� ��amp;amp;�� ���م ه��rot; aqو�t;j؊��f���. amp;amp;q������ي ج���م ���� &�r����ش g��� �oب�� �amp;amp;���i�تamp;amp;�amp;�د�؈ �����t;��� و �ج�amp;amp;��ن �٪�ت و ����/�ر�م�� ���������n�ڊ�et�����y �٪�t�ت. �����ڌ�� دt; al�������rٴq��مt;/s �eبت دچر �������fمح� �amp;amp;���i�تamp;amp;s-sار����گ��ت و اamp;g � ن �ـ� ������ش� ����m�;�و ��ا���م� ��euo� ��amp;amp;��خد�qs� ��;�gد�. ـ��������ا ؆ ٯ��٧��p�ft�،nل م � amp;دا/��� ٧�sansز r����ڴ����amp;amp;g ر�amp;amp;� وج�amp;�د��ک�ڴ����amp;amp;g ر�amp;amp;�r�o������تف��r� ��y:��� ن �� &�هonب���در �htط �ا���� ��amp;amp;u ��ن �٪�ت و �ه چ��� ؊���ش g��g���م�p���ت�e�ي�����amp;amp;s-ser r����amp;amp;�t���� �o�����ا���������� ��؃t; a� �;���م � ر�ش ٪��گ��ت و اamp;amp;g�amp;amp;��؇م �������ک�ڴ� �o����ت�٪�e���amp;amp;��� �tج�amp;amp;�٧ك ٯ�ر��ط��q�. ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م-���؀�:��ج�����euo� ��amp;amp;�amp;amp;�eo�:� ���،;تد -ريamp;amp;ٱ�ج���;�n�ڊو��i�ل ����i�تamp;amp;sم���������amp;�يز�ک�eo�:� �����tron�����amp;amp;���.�����f���. amp;amp;q� ���v؃�م�ج�amp;amp;������sansن��j �amp;amp;��� �ز، �٪�tq�ٮا g�������<�؅o���� ;�n�ڊو�ز، �٪�tq������amp;amp;�� �; �o�هم �vetic���ٮ���� و ز �amp;amp;��ش �٨�������amp;�د�� ش�ي� ���qك��م�� s���� �t� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��cg�ڊ����تamp;amp;,t;�ن �� q�;�n�ڊو��/eيto������amp;amp;هاu ���t;��t;�ن �etت��� �etت دک����� �� &�هon��q�;�n�ڊو��/gn=&ng��� ت��� �م���ٷ��،��س�����r��q�� ������f؁�ت و �ه چ� ��tiع�amp;amp;�����n�ڊو��i��ft�،n�ل�amp;amp;�� ��ن�u���������.icg�ڊ����تamp;amp;,t;�ن �� q�;�n�ڊو��/eيto������������.�����-گ����ش ���� شمفt� �؅�t� �t�،eت�� �����amp;amp;� و �amp;amp;������ دt; a��&���p� �����ه���us�ي������� ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م�amp;nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو م�� ش����فظّاً غليظ القلب لاو م��ٯsf����amp;amp;آم ��amp;amp;������� q��� �وم���������amp;amp;آم��amp;amp;����ti���؄�� q��� �و�r��������amp;amp;q�ت؊����ل�م-���m�;�هaq���؄��amp;amp;qu�=ب����ه �amp;amp;�نؑ�����i�;�q��q��� �و�م ����عٳـ������������amp;amp;ه��������q��� �و�م ��ا���ه���������چ���&g�� �� ��amp;amp;����t;�� &�د�د��t�o���ه�=���ٹ ������� � �� ��س�������g������د��ن� n�g���د -ريamp;amp;�ت. �دار�خ �:�;�gدٯ٧�ا�م ��� طو���د���ت�=���٨ �o�i���g�����r&�� ��tifڊ�e�ي�����amp;amp;يگ������;&&qu��t ؆ ن�� ���t���amp;amp;��amp;amp;��gg����amp;amp;�� &�r�ڇ����������etigjuگ������;&&q����� �o��پرور����&s� �fه���������t;&���amp;amp;��گ���sp.���;�وٴ�g�o���n�ڊو��i��:��=���م����د���ت�����؀��g���amp;amp;�����خ������&���ه�=���٨g�o���n�ڊو��i��:��=���م���eـ� ���تپرور�����t�������amp;amp;�amp;amp;q��ود������م��� �eti�����&s� �=�� �و����ه�amp;amp;ه��tآ/�u �������amp;amp; ��amp;amp;�؊��qsa�8گص421�����amp;amp;��� u� ����� �ٌ�1367ltج15� �amp;amp; �175� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��2)� ���g����خ�����q�� �o��ي�������g�o��ٺpvetic��n�ڊو����rهamp;amp; �ot���amp;amp;:�;��ام;���� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��t�����ه �amp;amp;ft�،nل م � amp;دا/��� ٧�sansز&gl�نؑ�ل�amp;amp;��s�u�c�t�م ���ث� ��amp;amp;�� amp;amp;أ�؊��q�م ��� ���������amp;amp;ه����o���فt�t. amp;amp;&���amp;amp;qu�=���amp;amp;�����e=�o�t����amp;amp;q�تبن �ـ��uo���e��t��ٯsf��e=�o� �amp;amp;�ن�����sn���amp;amp;:s�u�c�ot���amp;amp;:�؆��ٺل��amp;amp;�q���؃چ���&g�qsa�� ؇����؄�/� ج �م;���amp;amp;�u�� �م;���amp;amp;�qsa�� �nsز�؊�s��������� �����tريamp;amp;q ��amp;amp;�������� ��:ot; aq�t�amp;amp;gn=&ny:ه�يamp;amp;چم �� تو�;��� ���amp;amp;��g��amp;amp;� �o���t�o���هپ� �؅�t� د؊ن���u����� ؆�����s�ي������ن�������� �ه�tڊو:�amp;amp;�g��amp;amp;� �o��ٯsf����amp;amp;:��=���م�������amp;amp;:�����e���eti���=���ه�������د ���������؀ ��amp;amp;�����ڇ�amp;amp;ـ�������ت ��� �t��� amp;amp;��n����گ�ر�؊ن�ت�i�����,h ي�����. amp;amp;q� ����ي-�ز، �� &�����ت ��� �tu �������&��pve amp;amp;ةف��r&� ���ي��،a٬16� �amp;amp; �66��� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��t�����ه �amp;amp;��� ���nل م ���ڧريamp;amp;q�i�تamp;amp;ي ن �ٷ&�����amp;دا/��� ٧�sansز&gl�ن �ـ�ڇ�amp;amp; �amp;amp;�����ا�g�o ٪���r&� ���ي����e=�o� �amp;amp;�ن���ٳ=�o��o ٪�� � � � �o � �m�;���٦��چ���>&���amp;amp;����ام;���t����u�� �م;�����ت���ڇ��u�����������u��amp;�د �����y �٪�t�u����lqqي����amp;amp;��n�ڊ�ي��،a�ت. �o � جونt�،��=�m�;���٦���� يا لوس و �a titهرور��� �tنnم�رور�_ednref13�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_edn13�� �t�م‌سازي ب��[13]�� يا لوس و وa�رٌسازي ب��ڧريamp;amp;q�i�تamp;amp;�����,h �� �o�� �����ت. �o ��؊ن���amp;amp;��u ������� u� ����� �ٌ�1367ltج15� �amp;amp; �196��� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب����ٱleه�m�;���٦��د -ريamp;amp;q�i�تamp;amp;��و اamp;g ��amp;amp;���ز� �������دي���pt���amp;amp;:�;� �ر���� شمفم ���ٱleه�ت و اamp;amp;g�amp;amp;�� �; �o�هم �tد�ق���gn=&ng�ريamp;amp;ه�يamp;amp;q�٪�e���amp;amp;�� ��س����amp;amp;�� &�r���t� ������ر�م��� �م;�����ت�� � �� ��amp;amp;�u�ٯ�� amp;�د���ت�=���ود������م��� t� ت������amp;�د�� ش�ي�و����ا�s��������f���. amp;amp;g����خ��اشوq�� �� ��س�� �eti��� و ز �amp;amp;��ش �ٮ� �tج�amp;amp;��fيamp;amp;�ت. �دار�خ �:�;�gدٯ٧�ا�م ��� فظّاً غل�&g ������������ ٯnل �،��زn�ڊو��i��:��=���م���eيto��o� و ز �amp;amp;��ش ���� ر�ش ٪�r�� َ ٱ�tڊ�amp;amp;��a�ت. �o � ج����اد��r� ����t����j؊��� amp;�د���ت��م �t� تع�amp;amp;���t� ��؅;�هaي�����؄�g� � �اشٴڴ����amp;amp;���.��������������t����j؊��� amp;amp;��� �������s���� ���د -ريamp;amp;q�i�تamp;amp;�ه�tڊو:�amp;amp;���o��������; �o�� �p�ا���. amp;amp;q�م��� �� �. amp;amp;q�ي���; �o�هم ���� t;�ا��� �eti������ت � �amp;amp; �o�amp;amp;�����رo��،��ا���. amp;amp;q�م���������� s���� �tنp��ريamp;amp;s����gد���amp;�د�� �amp;amp;���i�تamp;amp;s-�; �o�� �p��رo��،���t�rهamp;amp; �����ـ���ن�u��� amp;amp;�amp;amp;q�� م��amp;amp;���ا���. amp;amp;q�م��� تو�;����شqr�������;�qsa��:�����amp;�يز�ک��t�rهamp;amp; ������ه�amp;amp;هq��u�انp���t����j؊��� amp;�د�rهamp;amp; ������amp;amp;���� � �o شqr�t����amp;amp;q�/�ر�م�� ���gt�amp;amp;�ـ� �������amp;amp;�� &�����t�������.gل=م�� s��t� ت!�� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��3) ���;p d�tnبmن���� �t����� ����q��t���ط ��� q�;�n�ڊو��/eيto������ ت���ن��t;�ن �etica(�����ا�����=���؂����ع.g���ي��� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب���t���ط ��� q�;�n�ڊو��/eيto������ sansن�t;p d�tnبm�.pat��؂����ع.g���يڴ����amp;amp;����؇م ��etic� �تamp;amp;��ت. �o م�p��������c�د��ط ض�.�� �f�� ���ا;ريamp;amp;q�i�تamp;amp;ي ن �ٷ&�ڌ�� �;� &g��ا� ��س�������������� ٯ�����������و:�amp;amp;��� �amp;�ي�amp;amp; ���������amp;�د��� �e���t;�ز� ٯ����amp;amp;م�ه�� اس�a(��م � amp;دا/��� ٧�sansز&gl�٧�� اس�a:����������ب��.g���ي�����ڊ�amp;amp;:����amp;amp;ft�ؑ �o � �m����� �;�ا�����.g���ي���ڊ�amp;amp;:����amp;amp;ft�ؑ �o � ���o�����ن��jr&� �چ� ؅�������.g���ي��چ���� و ز �amp;amp;��ش �����etت����amp;amp;�g�����amp;amp; ���tifگف �ز��amp;amp;:������etت����amp;amp;�g � �o ��ا��� �� �ڊ�amp;amp;:������������j؊���ريamp;amp;s�����وتن���qu��lqqي����amp;amp;��n�ڊ�نفo���ه��etت����amp;amp;�g � �o �;/s��o�����ن��j�چ� ؅��� ش�ي� �:��amp;amp;�;ٴن;/s��;�gد�. �����u� ����� �ٌ�1367ltج15� �amp;amp; ��v؃�م�:�;�g�ن �� �amp;amp; �194��� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��t�����ه �amp;amp;ft�،ل م ���ڧريamp;amp;q�i�تamp;amp;ي ن �ٷ&�����amp;دا/��� ٧�sansز&g������ �و�م �����ّ������������������� ������ب��اچ���&g�qs�etت����amp;amp;�gg���amp;amp;�������ت��م ��ن�u��p��ر����amp;amp;��ti���������;&�fمح���amp;amp;lg���amp;amp;������o���������;�و�amp;د�o���ه��etت����amp;amp;�g � �o ���� ;�n�ڊو��i��:��=���م��ود��t; aq�t�amp;amp;�;�gد�. �������amp;amp; ��amp;amp;�؊��qsa�8��amp;�يص234��� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب���;�n�ڊو�ز، �٪�tq�س�� ��؈�ا�ا����amp;amp;�t;��,� �لقلد� ر�ش ٪و و�ن 6aي���7ت����amp;amp;�ع�amp;amp;����ٺpvetic�� �tن�ت. �o � ج��i�تamp;amp;�م؂��ع.g���يڴ;�n�ڊو�ز، ���� ر�ش ٪م؀�� ����c�t����amp;amp; ��t �oه �amp;amp;� ���� �t��e�ي�����amp;amp;s-ser ;,���ر�amp;amp;� �o�;/a�amp;�د amp;amp;ٺ����ا�ا����amp;amp;�t;������amp;amp;��s.mڱ&�ڴ�ٳمح���تt-�rs�������n��amp;amp;هq�٪���ا���ron��nsز� q�;&���amp;amp;�� ��وو�amp;amp;��٪�tq������amp;amp;�����j �amp;amp;�تt-�rs���a(����uo� ��amp;amp;�amp;amp;�eيto��� ��j �amp;amp;�تt-�rs���)�� �د�٪و و�ن 6aي���7ت����amp;amp;�ع�amp;amp;����ٺpveti���� s���� �tن������tnب �ht����amp;amp;g���� ��t���؇quك� ������amp;amp;g��������amp;amp;�ع���quهٯ&�n�ڊو��i��:��=���م�ن��panر �نfم��t; ��������ن 6aي���7ت����amp;amp;�ع�amp;amp;���fم�18aي���21������amp;amp;�ع�amp;amp;���ب �oب���n�ڊو��i��:��=���م�������� ��؈��amp;amp;�ـle�د�����n��amp;amp;هq�٪�� ��وو�amp;amp;���ن��j �amp;amp;��� �ز، ��د -ريamp;amp;q�i�تamp;amp;�بt; ����������و:�amp;amp;��� �amp;�ي�؊ن���� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��c�st��و اamp;�د amp;د�� �ا ���ه �amp;amp;��� ���ل م ���u � جونt�،��=�m�;���o����� بnsز� q�;� ن عقg���ن6������.gي������ ش������t�;eت��ش g؅؀ف������������;&t�����amp;amp;ريamp;amp;q�t; ���ز، �٪�tq�����o����� �ي��&�n�ڊو��i��:��=���م���eيto��o�م��amp;amp;� �o������و:�amp;amp;���n�o�����٧��� �ا جون�.gل=م�ا�م ��؊�������ن�&q�amp;�ي�دي�������ه �amp;amp; �o�ز اs�؊ن�o�م��amp;amp;� �o����s�l�� ز�����amp;amp; ���� ��amp;amp;�u��. ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م� �ڌ�� �;e�o����� بnsز� qٳto������amp;amp;gٴت����amp;amp;�g��i������ت����amp;amp;�gي�������etت����amp;amp;�g��&���amp;amp;�؁etت����amp;amp;�g�،;تد -��� �i٧�s�؇����� �o�هqu��������tجه��ن��r���g���amp;amp;�������ت��g�o���n�ڊو�ن��panر �ن�t����amp;amp; ���فظّاً غليظ القلب لاو م��ro����tجه��� �amp;amp; ����� ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م��� �e���t;��� اس�(��م ���ڧري و اamp;g ��amp;l�ا� �o��ٌ����/�������;�n�ڊو���� �amp;amp; �������ti�&g�q�� ����amp;amp; ��t �o�� � �ا�� �د�٪� �o��ٱث �ر����amp;amp;�qك ��ه�����������<�؅o���� ���خ���� و ز �amp;amp;��ش �٨�������amp;�د�� ش����فظّاً غليظ القلب لاو م��n�ڊو���� �amp;amp; ��ه��/��t;��q����ڴ��;e�oqu�=��مt;/s فـ� ���� ���ف.��قا�ا� ٪م؀��ٺpvetic�� &gم ��q�� ur=&،���ڇ�����ش g�ف�اي����g�:���i�تamp;amp;�ه �� ����� ����٧٧��� ���م=���� &�د�د�ا��t;�ز� ٯ�:�;� �����u������n�ڊو���� �amp;amp; ��ه���� ��يu�gد��amp;amp;� �amp;amp;���j �amp;amp;��� ��gt�amp;amp;����amp;amp;�q�؟! (:����� �و���amp;amp; ��amp;amp;�؊��qsa�9;�amp;�يج4ج�amp;amp;�� 4613� �amp;amp; �247� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��؀ٷ ت��g�o�s��o�ur=&، م� گ�amp;�د� �ڌ��;�n�ڊو��/��م=�� �� �ڊ�amp;amp;:����������بg�o���n�ڊو���� �amp;amp; ��ه�ت. ������يl� ج���م هج�amp;amp;���ا�s ��� ��.gي����م����a ���� �t��و�;�amp;�يز�ک�s� �oب����������fم�g���amp;amp;�������ت���م=�� �� �ڊ�amp;amp;:���������������.����amp;amp;��n�ڊ�نفب���در �htط �ا��amp;د�o�� �amp;amp; ��ه����amp;amp; ٹ� � هٯ&�ت�=����م=��������ظ� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��5)��amp;amp;�ٱا ٨؆�mن���� �t�����n�ڊو��i��:��=���م���eيto�� ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م�amp;amp;�;�n�ڊو��/���،� �����o�s��o�ur=&،گ�amp;�د� �� ����؈ا/����ا���eبت دچيl� ج���م هج�amp;amp;���� ��٨ �o���٭�����ت. ��tاamp;g �����ل م؊ �����ه �amp;amp; �o�g����� ��؈��amp;amp;�ـ����tڊو:�amp;amp;��،���ن ٨؆��ـ�u�t� ��؅;�هa�����amp;amp;����؆����amp;amp;� و�;/a�amp;�د amp;amp;����ي ��؈��amp;amp;�ـ ��؈��amp;amp;;�n�ڊو�ز، �٪�t�amp;�د ٨؆���� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب���amp;g ���� �e����(��م ��ج �م;�; aq�q������;�ل(q��amp;�د�و��tن&�r��� ����ف.��ق��ر ج �م;���amp;amp;�� ��amp;amp;�؊��q�g�:���i�تamp;amp;�م�(q����. amp;amp;qا�؟t�amp;�د ���tl&qم� g��� �oب�amp;g ���� �e��� �� �o����g�ف�اي����g�:�&g�qtن�ز��ت. ����ت. �o ����j�چ�ٴ��u��ق�sم��amp;amp;� ٨؆�mن�� و�����amp;amp;���چ��������� �o����g����tnز������ر�ه����،a�ت. �o � جٮ�����؆ �����amp;amp; دي�����l��q�o ����jq����� �:��amp;amp;��ز�� ���g������amp;amp;���qsa�9;�amp;�يج16� �amp;amp; �474��� يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب�����ڊr=&، �i�ز�amp;amp;�ت�؆�ز���amp;amp;�q��ه�ت. � �e����(��م ��د�ضر�ه���;&���٪������ اamp;g ���� �e��� �� �ز�amp;amp;� م��amp;amp;g��amp;amp;��� ���;�؂�� ��e amp;amp;ةف��r��هٲر�خ ��amp;amp;�تt�&�ت�� م/span�ر �ht��amp;amp;�؊��q����amp;amp;م��ut� ���� و��amp;amp;� ����i����ع������amp;amp;مq��u�ا��،;�؁�اي����g�:ڊ و ز �amp;amp;�م!������amp;amp;��o�ه ����ز� ٯ�:���تف��r٩����ش� ه �تamp;amp;��؂g�����amp;�ي�r��هٲر�����amp;amp;مq��������. ����t��ٯsf���مم�ن���� �amp;amp; u807� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��؀�����؅o����م=���amp;amp;مq���o������amp;amp;ريamp;amp;٧/�� ؅����euo� ��amp;amp;���ي- اس������ �amp;amp; �����م�g&&q�/��euo� ��amp;amp;�amp;amp;�eيto���ب � ���اg�،;تد -��� ��ه �a� ��amp;amp;��� شو�� نز �����ه�amp;�د�� ش���gn=&ng�ريamp;amp;���e�و/=�� �ٷ&�د ����م��ut� ��amp;�د amp;amp;��� �����ه���us�ي�������� ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م���ت�� � �����رo���� ��ه �a���د���ت�=��������u�ر���٪�t�u��،�amp;amp;���� ��g����tي����ه ٪��گ�ـle�����د��ن� � �� �oب���nز�دار����e��ي��p��و��amp;amp;�����tي����ه�qك ���ب ����و�� �ن�����&، �i��ه�qك ��amp;amp;���������،o���amp;amp;�g&&q�/����t���������t��؈ا/�pat������sa�� ����ت���=&ng���ه م=�����n���ه����lt������ه /�e�ف ��e���e���و�� � �fمح��ه ا��h���� �s�������sa�� ����ت���شqr��tن������sa�� ���amp;amp; ���� ����� ؊�amp;amp;�ir�e�ي�����amp;amp;�� �s�و��ا����amp;amp;����u���t��‪�=�� �u��amp;�د :��� �tمفٌ�������r�a�������!o � �:��amp;amp;���tron��ه����p��و��amp;amp;� �������amp;amp;��� و �ht�����يtا/�pat���ت���=&ng��n���ه��.���� �ن ��amp;l�ا� �����amp;amp;�t;��t;���� �amp;amp;��٧��p�cuo.����amp;amp;�amp;l�ت�����ه �؁�اي��:�g�n� �����amp;amp; دي��=&ng���ه م=�����n���هfم � amp;amp;�amp;amp; دي������رoهa���؁���������ن�&q�amp;amp;���.���� �q����=&ng�ر��amp;amp;�t;��a���������t������ز� ٯ�:�;�ڇ�amp;�د�amp;amp;�ـ�؊ ���&ng��n�����ب���nز�دار�������sa�� ���amp;amp;����.�sn����م�& ��� ���amp;amp;��ر����amp;amp;�q��amp;amp;����u���t&�c�t��شqr��t�����amp;amp; ����sa�� ���amp;amp;��=&nن���qu��lqqي�n���هf�����t���amp;amp;�g&��tڊو:�amp;amp;�g����u.���amp;amp;�g&&q�/��amp;amp;��� و �ht����� �ڌ�ه ���o���� عقg�ن��o��u�� ز����/ ��amp;amp;�uن�amp;amp; ����sa�� �� �amp;amp;��٧��p؃t; a�دي��=&ng���ه م=������ �oب���nز�دار������ه /�e�ف ��e���e������� ��يu�gدٯ��؆�u����ea� �amp;amp;��&��p�؆�t. amp;amp;&���م�& ��� �؁�اي��:؊ و ز �amp;amp;�م!���ٷ ت�� �تamp;amp;��؂�و�/�e� و ��amp;amp; ����sa�� ��م ه��e� ��و��ا��م��ن���� �� �oه �amp;amp; �م ه��e���e������h���� �s�qu�������amp;�ي�amp;amp;شqr�t���� �ا ���ي� �:��amp;amp;��gد������/�; �o�هم پal �q���پ�sa�iه�� دار��رoهa�ڴ����amp;amp;�����،a�م��ul �q�o���� ��ه �a�آ;�gد�. � يا لوس و �a titهرور��� �tنnم�رور�_ednref14�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_edn14�� �t�م‌سازي ب��[14]�� يا لوس و وa�رٌسازي ب���م ه���h���� �s�پ�م؀��٨o شqr�t��� دي�������h���� �s�پ���e���٨o ��شqr�.����ea� �amp;amp;��&��p�؆�t. amp;amp;&��� �د�� �amp;amp;��٧��p؃t; aب���n دار������ه /��-���e����ف�اي��:؊�er ;,��u ريamp;amp;���e�و/r&�� ��، �ift�،n��ٱ؀le���/ ��amp;amp;�ut �o�؊/�����ه�amp;amp;g�s���a� �amp;amp; �o � يا لوس و �a titهرور��� �tنnم�رور�_ednref15�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_edn15�� �t�م‌سازي ب��[15]�� يا لوس و وa�رٌسازي ب��. ���g�ج،�amp;amp;��amp;amp;���qsa�3;�amp;�يج 41� �amp;amp; � 55�����amp;amp;� 16� �amp;amp; � 328� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��6)-��� �amp;�ي�هqu������amp;�د�amp;amp;�ـ� ����؈ا/;�n�ڊو�ز، �٪�tq������amp;amp;� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��-ريamp;amp;q�i�تamp;amp;�م؇�؈ا/�دي٧ًد ����م��ut� ��amp;�د amp;amp;�ب ��u��م.u�us�ي����ڊ�����ت. � �e����(��م ��د��/��� ٧�sansز>u�ت�tq��h�����s�l� و ز �amp;amp;��ش ��&�� �p�� ���t�����!o �����amp;amp;ju،�����ا��م�� �� ��t�����م�� ��g��!��ش� ه ����ع���� ��amp;amp;�؊��q������: �م������<�ا��م�� �� ��t�����م�� �� ��ٱ���u�د��ن؟! � م/spanف�اي��:؊tهتّamp;�ي�r�� �ا��م�� �� ��t�����م�� �� ��a�������;�gد��ن� �t��؇ ���چ�د�٪و و��v؃�م�و��ڇ�amp;amp;��� �r��amp;amp;�amp;amp;�eيto����q����� �o��پرور�����amp;�ي�amp;amp;��n�ڊ�نفo��� �ه ��� و ز �amp;amp;��ش ������چ�د� �����n�ڊ�؄يظو �a���م�� �� ��t�����م�� �� ��نعi���� s���� ��عlt م=���� &�د�� �ا جون�� ���amp;amp;��يamp;amp;q�u��������;�ا��� ٧�san���� ����٧�����q�������� فظّاً غل�&g ت��ت��ه���� �ـle���� ������ �amp;�ي! � ������g��نfم��و �ht�t�ltص106����:����� �و���amp;amp; ��amp;amp;�؊��qsa�9;�amp;�يج 15� �amp;amp; � 16� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب�� �رo�ر����amp;amp;����<�� ���ي������amp;amp;q�i�تamp;amp;٧amp;�د :��ع��amp;amp;��؄يظو ��� &�هon��q٪�euo� ��amp;amp;�amp;amp;�eيto����ا��،o��� �� �l���&g�q�٪�=���������amp;�د � � ��زاب/span��ت. ��tاamp;g �������t���� s�n؃�م�مf��g�����amp;�د�ٴt�،������a�؊�د -�ن&��,�l,h�؊� � �l�r�� َ������u�� amp; م�amp;amp;��euo� ��amp;amp;��=������<���. �o � ج��t gtsا/�patه�tڊو:�amp;amp;�t����ج �م;�; aq�u�� �م;����=����ت���؊�amp;amp;�ٴ�qك ��o�����<���r��q����� � مtه� ��وو�amp;amp;gg����amp;amp;�� �amp;amp;��=�le��وو�amp;amp;��������� ت�٧��p؃�r��q����� � �u����� &g�q�� ��g����؀�����؅o����م�qsa�����amp;amp;g����s ��� �� �٧��p؈ �������rran amp; م�amp;amp;ن��o��amp;amp;g��amp;amp;ه؊tه�������t�� ل� �ا ج���و٧�san���� ��amp;amp;�ت دچٱا ٨؆�mٯزاب/span��t�u����� ٯ����nل م�s� �oب؆�ريamp;amp;s�مح��ه ا����.����amp;amp;��a�-گف�ea�,����t�amp;amp;��euo� ��amp;amp;���ت. ��tاamp;g �������t���� s�n� �amp;amp;���on� ��o؊patه�tڊو:�amp;amp;�م�(q�amp;amp;g�s�م ��etic�� �amp;amp;���eـ� ���؊ه������٧�s���- .u��قل��� ���م=���������� �� ���&��on����q�� ��م ���قل��n د�اب/span��������u�؆� �u����;�qsa��;�هa��������t���ه�amp;amp;ه��:�amp;amp;�مt���amp;amp;�uن�amp;amp;م��ug�ڊ������ز� ٯ�:���چ�����amp;amp;���� � �o �������اع�amp;amp;��؁&qu��tڊ�amp;amp;���هو����amp;amp;�amp;amp;�eيto�����amp;amp;:��/�ر.��� amp;amp;&�q�;� �� �&qu��tڊ�amp;amp;ب/�leن�ي�amp;amp; �����amp;amp;g��� �o.�t��ک�ڴg��n�euo� � amp;amp;�amp;amp;�amp;amp;؈o&و���� amp;amp;&�q���ه��������g�g��� ��؊�amp;amp;������amp;amp;�����م=���u�� amp; م�amp;amp;g��n�euo� � amp;amp;�amp;amp;هfم � amp;amp;��� ���ن �� q �&qu��tڊيt�� j �amp;amp;��� ��gt�amp;amp;=���٨ �oد�amp;amp;�٨� ���amp;amp;�ش��� amp;amp;&�q���ه��� �eti����� �oب�� �amp;amp;�g�ج����ع�amp;amp;���e�و/�e� ��sل� �؅هر�;&&q�� � � ��زا��� �ٷ � �amp;amp;�تt-�rs���a�amp;amp;����ام;���t����u�� �م;�����ت�����؆چ�������� ��amp;amp;�u��t�ت�qه�������amp;amp;�q�ه� �ك��م�� s���� ����lt����ن �� &�هonب������u����amp;amp; �o�������amp;amp;:�������ر��رo���e�و/g�ڊ������amp;amp;����،o������t;��� و ��و�;�amp;�يز�کرg���م�p=&ng��n���ن �� ��o�����ر�م�٪�e���amp;amp;����� sansن�������������ب ������ �����<��i�تamp;amp;٧amp;amp;��� �شز، ����q���س��������ت. ��tاamp;g �������t��.���l� ج���م ه ��زاب/span�����amp;�د � � ������� ٯ�������:��/�ر.��دار������amp;amp;�t�t�ht�t��ي���ٯ����t�ht�t���tq����ot���g��n؃�م��ي����� ��o؈o��رo�ot�د:�t; al�������t;�ن ���n����؈o&و��tن&�r��;��amp;amp;�����g�����to������amp;amp;���amp;amp;ه؊t �� &�ه��؆��ـ���t��<�؆�on����qٳت و اamp;g ��amp;amp;��euo� ��amp;amp;���ت. �:��amp;amp;�قل��������ه�؆ �etqun����؇a�ڧريamp;amp;����m�;�و �� ��وو�amp;amp;��٪�tq��euo� ��amp;amp;�����هa�ڧريamp;amp;�ت. �دs���- .u��=�le��وو�amp;amp;��������� تg�ڊ������amp;amp;�������g�g����ع���� ���� و ���fم�g�؈ار����ش� ه �تamp;amp;���������ث �ر��q�٪����ڊ�amp;amp;ب/����� �� ؊ن������ � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب���amp;amp;�����p=&ng����f���g���ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م�amp;nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو م�amp;nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو م�amp;amp;����؊وز� �تamp;amp;,t;�ن �� q�� ���euo� ��amp;amp;�amp;g ���amp;amp;�������تڊ�amp;amp;:���� �م;������چ���q����� ����� � amp;amp;�amp;amp;�amp;amp;��� ��م� g��م ��؊� � ��t�;eت��ش ����ti�&g�q�� usti80� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbspt g�ن �ب��������ش���������������� ��ر�amp;amp;� ���� � اamp;amp;gز>,��ف ��٧�� a��: ���t�u���اب� ��م�gق�s٨�چ���q����amp;amp;�e��t��ٶ����o��� ��u������� ust405��amp;amp;�� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbspt g��� �ي�م��amp;amp;�r&� �ٹفهfم � amp;amp;�ea� �amp;amp;��&��p� ��-�rs���لز&gl�٧��٭��٭چ���q����amp;amp;�e��t����ر�� ��u������� ust401� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbspt g��� ����amp;amp;����ر���a� �amp;amp;��&�� � amp;amp;�ea� �amp;amp;��&��p��r&� �ز&gl�٧ � amp;amp;�pro���چ���q����amp;amp;�e��t�� ���o � ����- اس��� �����ti�&g�q�� usti70� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�r&� ����� �؊�amp;amp;�r&� �����اٌo�������ڴ�����o�� �amp;amp;��٨ن� � amp;amp;�ea� ز&gl�&g��e��t���o ٪؈��amp;amp;�ـ �e��t��٧ �چ����� amp;amp;�ea� �amp;amp;���� �و�ن�amp;amp;��v ������q����amp;amp;�����t�� ������amp;amp;� ���amp;amp;; usti73� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbspt g���مt;/s����� amp;amp;�ea� ، �� ه��ا��� ����� �� ����� �ٴز&gl������ح������ �ٴيچ���q���م�amp;amp;���ب/��ن��&� ������� ��ن��&� ��- اس��� �����ti�&g�q�� usti63� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbspt g�:����� ����&� ���amp;amp; ��amp;amp;�����������������p� �����زt; a�ا����� �ي���لo��ا���م�q��ا�ا��� �ٷ � ٧ � amp;amp;ا���مچ����� amp;amp;����� �o��������r&� �؈�� م �����؈١ ��&� �����ث�� ��u������� ust409 ق. ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو مt�،���ر�� �ti�&g�q�� utif2� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbspt ,i�&g�quo� �� ���ea� �amp;amp;���� t�����amp;amp;,i�&g�quo� �� ث�� ���ز«q������q�٪���amp;amp;�فاع�amp;amp;�:��amp;amp;���amp;amp;ه� � ��م�amp;amp;��؄� ���gا��،o��� ����ج �م;��چ���q����� ����� � amp;amp;�amp;amp;�amp;amp;��� ��م� g��م ��؊� � ��t�;eت��ش ����ti�&g�q�� usti80� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbspt ,i��������amp;amp;:���ل�. � �ز&g�t�� � �q���پ�����م�q� و ز �amp;amp;�چ���ؾو�amp;amp;���� g�ف�������t;ju������ro���t�� � ��gti�&g�q�� usti69� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbspt � � �e����ش � �� �� ���t�و�&gl���ڇ�amp;amp;� ٨؆�m�ر��amp;amp; ��a�� ��amp;amp;:���� �م;������چ���ه��� �o��ر�� �ti�&g�q�� u tif2� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbspt ����g��نfم�o��ج����r&� �� و�&gl��س��f����r&� ���������چ������ ����amp;amp;���amp;amp;٩�ش ؅�� �ي ،���ر2fم � amp;amp;��amp;amp;� ���amp;amp;���مo�ي�����e����ft�؈t;���amp;amp; � اس����amp;amp;� ���amp;amp;;� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbspt �g���amp;amp;ه؊ب��� اس�ح �����زt;���ft�� ��o؈ ���euo� ��amp;amp;�amp;amp;� ��t�;�a٭ل� amp;�دچ���q��amp;amp; �o���� ���g���amp;amp;������هfم ���gn=&n��ti65� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbspt �e��t��������q��/s����� amp;amp;�ea� ، ٯ������� ٲt;��=� �����r&�هع���خ����� ��amp;amp;������ �- ���e� ����amp;amp;����� ��t��t���siچ���q����amp;amp;�e��t�� ���o � ��������� ��� ��u������� ust414�amp;amp;�� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbspt �t���s�t��� ����� ���ea� �amp;amp;�� �����زt;��tomوp��amp;amp;�����a�چ���q����� ����� � amp;amp;�amp;amp;�amp;amp;�ي- اس��� �����ti�&g�q�� usti75� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbspt ���amp;amp; ��amp;amp;����������������r&� �� ���r��amp;amp;ةف�ن�amp;amp;����r&� ������ن، �� ه�ض�amp;amp;���&g�to,�l,h�s����r&� �ٮ&� ���چ���q����amp;amp;�e��t�� �����o��� ��u������� ust408ق. ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م���t ����� ������ e��t�،گ�amp;�د� �چ���q����amp;amp;�e��t�� ���o � ��������� ��� ��u������� ust408�amp;amp;�� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbspt�ف�������a� رq����amp;amp;g��&g�r&� ���� ��:��=�گ�amp;�د� ���amp;amp;��euo� ��amp;amp;��؇ �amp;amp;�g��� ���o � ��amp;amp;�٪�� ��amp;amp;چ���q��ت������������qu��tڊ�amp;amp;��amp;amp; � اس����amp;amp;� gti�&g�q�� usti68� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbspt�����amp;amp;���������ش � �� � �����ز&gl������ح��صو؁a�چ������amp;amp;����� �o�r&� ���مt;/s ل٧ � amp;amp;����پ� � amp;amp;�amp;amp;�� ��u������� ust402ق. ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م�چ���ؾ�. � ��amp;amp;م�������amp;amp;� ���amp;amp;; usti77� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbsptt����g ي�ٌo�������ڴ���ظڊ���ز�&g���euo� ��amp;amp;�amp;amp;/��amp;amp;ڊ������amp;amp;,���چ�� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbsptt�t�� � � �� � ��a� �ن، �� ه� ���ٮب:�&g�rsan�و؁a�چ���q����amp;amp;�e��t�� ��� �o � ����- اس��� �����ti�&g�q�� ust413ق. ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; ي&lنطuot;justif2: ص15ِنتّاً غليظ القلب لاو م&nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو م�amp;nbsp� فظّاً غليظ القلب لاو من� �م�p��������c���amp;amp;ه� � ��م� q�� ���euo� ��amp;amp;�amp;amp;� و ز �amp;amp;��ش چ���q�����م� g��م ��؊� � ��t�;eت��ش ����ti�&g�q�� usti80� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbspt�������amp;amp;g������t g����q���.���� ��ا��u����amp;amp; ���q�t�.�ا���ز&gl������ �تamp;amp;,t;�ن �� q�,� �amp;amp; �o���<������دار��u�����ک�چ���q����e���amp;amp;�� ������t�������o&و������amp;amp;�e�؆���q��amp;amp; �o���� ���g���amp;amp;������هfم ���gn=&n��ti73� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��*�amp;amp;nbsptز&gl������ �تamp;amp;,t;�ن �� q�ب؆�چ���q����� ����� � amp;amp;�amp;amp;�amp;amp;س�-���amp;amp;� gti�&g�q�� usti79� � يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب��ؾ�.�amp;amp;:�������t���� ي� ب؃نو�رورشgt; �ت. <ign=&ng�ازات ; al ؄�lt;/pس�qu�ت�t; يbr cle �e� و �a���lt;/p�/�ده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌سازي ب���amp;amp;nbspt g�� ب؃نو�رو�a titهرور��� �tنnم�رور�_edn1�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_ednref1حروم‌سازي ب��[1]�� يا لوس و وa�رٌسازي ب���-�/��amp;amp;ڊ������amp;amp;,t;�ن �� q٪�euo� ��amp;amp;�amp;amp;�eيto���ررoهa����ر �htط �اٯ�q���س��ح�����ي�����o&و���q���س��ح��� � � ��g ���پژt�هڴ�� �ا���q�lt م=�����ح�� �amp;amp;�تt-�rs���a�amp;amp;���� ����g���u�� amp; م؈ار�s�؊�tom�t��sa�� اده �هر�;&&&�n�ڊو��i��:��=���م�����s�� ��؈��amp;amp;�e� ��sل�gا� ���������و�;��٧&�n�ڊو��i��:��=���م�����ح����s�� ���٨� �ر�;&&� �:��amp;amp;ٵ��� �amp;amp;�������q�����ت����ت�م�o�� � amp;amp;�amp;amp;��د -�ر� � ��fم ������پ� � amp;amp;�amp;amp;�؈��amp;amp;�ٱ�س��ح��ن��r���ي����؈ا/;�ڊ������amp;amp;���; aqر;� � � �ن��r���ي���ت. <��tq����ot���g���� s���� ���ن يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌س�a titهرور��� �tنnم�رور�_edn2�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_ednref2حروم‌سازي ب��[2]�� يا لوس و وa�رٌسازي ب��- Tiny but greatن يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌س�a titهرور��� �tنnم�رور�_edn3�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_ednref3حروم‌amp;nbspt g�� a�رٌسازي ب��[3]�-�����f���g���ٌگ�amp;�د ��������amp;amp;٧amp;�د :��ع��amp;amp;��� ��؊l� ج���م����� ���l� � � � ���amp;amp;���amp;amp;٩�ش ؅�� �ي �&g;� �ر2lt�������� e��t��٭���amp;amp;��� ������ �p ��؇���������amp;amp;ريamp;amp;م;�كeti�������amp;amp;�t� � amp;amp;�amp;amp;�؃�م�o�ي�����e����ft�؈t;���amp;amp; � اس��� ���amp;amp;;���� �oبن يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌س�a titهرور��� �tنnم�رور�_edn4�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_ednref4�� �t�م‌سازي ب��[4]�� يا لوس و وa�رٌسازي ب���-�>��� ا���ا���s�� ����amp;amp; �o���� �g����هa�ڴ���/a�amp;amp;��o� ��j �amp;amp;�������ft�� �� �ڴ�خ�� ��o� ��j������o� ��j���;�؃هa��؁ ����&� �������amp;amp;�� و;j�&� �;�؄ن �.�����&g��e�د�؊و:�amp;amp;�ا جون�� ���amp;amp;�:��amp;amp;���tron�ط �ا��amp;amp;�t��� ت��؊ع ��amp;amp;i�����������amp;amp;��� ���amp;amp;:����e��amp;amp;� ��س� §;��������amp;g ���������� �t��amp;amp;i�e������h���ن�� ������ ��������e�;��؈��amp;amp;�ٱ��gl�����t ��� و ز �amp;amp;��ش ���q��t � ���q�� ���t�.»�ن يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌س�a titهرور��� �tنnم�رور�_edn5�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_ednref5�� �t�م‌سازي ب��[5]�� يا لوس و وa�رٌسازي ب���-�Self-conceptن يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌س�a titهرور��� �tنnم�رور�_edn6�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_ednref6�� �t�م‌سازي ب��[6]�� يا لوس و وa�رٌسازي ب��- �amp;amp;�ٱ�ز�ot�������euo� �amp;amp;��� يه��l��q��هa�ا ه�r��;��amp;amp;��ي�����ده�amp;amp;� ��ه�����t;��� و ��;font���� ��يu�gد��اٯ�q��� ���م�� s���� ا ��amp;amp;��� اده�����������������ه�����:�amp;amp;�أ� �������ن يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌س�a titهرور��� �tنnم�رور�_edn7�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_ednref7�� �t�م‌سازي ب��[7]�� يا لوس و وa�رٌسازي ب���-�Fبا�-timeن يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌س�a titهرور��� �tنnم�رور�_edn8�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_ednref8�� �t�م‌سازي ب��[8]�� يا لوس و وa�رٌسازي ب���-�Myersن يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌س�a titهرور��� �tنnم�رور�_edn9�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_ednref9�� �t�م‌سازي ب��[9]�� يا لوس و وa�رٌسازي ب���-�مpat���ت٢����� �p��� ����i��� ��ج�� ����م �;����e�m�هat�ج�������؁ �t�،��،����ن يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌س�a titهرور��� �tنnم�رور�_edn10�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_ednref10حروم‌سازي ب��[10]�� يا لوس و وa�رٌسازي ب��- &g;� ��a���=٧ � amp;amp;�ءt���ت����ّ� ���� ���ف�.�amp;amp;:�������»ن يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌س�a titهرور��� �tنnم�رور�_edn11�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_ednref11حروم‌سازي ب��[11]�� يا لوس و وa�رٌسازي ب���-�/�����ز���amp;amp;��r�e�ي�� di�ن يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌س�a titهرور��� �tنnم�رور�_edn12�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_ednref12حروم‌سازي ب��[12]�� يا لوس و وa�رٌسازي ب���-�/a٭��ز��ا؆��g���u�ر���:�ج،�amp;amp;��amp;amp;���qsa�3lt�� 43� �amp;amp; � 288 �ن يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌س�a titهرور��� �tنnم�رور�_edn13�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_ednref13حروم‌سازي ب��[13]�� يا لوس و وa�رٌسازي ب���-���q���ر��u����ئ���t� ���n����amp;amp;��؈٧�amp;l��o؀ ���amp;amp;ريamp;amp;��t����٧��:�amp;amp;��:�amp;amp;�ع�� ��ل م��q�ڊ�ن&�د��l�� §;��� ��j�� ������amp;amp;� ������؊l� ج���lt����a��� ���amp;amp;� ����i�� ��amp;amp;�q��م��amp;amp;��؈٧�amp;l��o؀ �� �amp;amp;����� ���amp;amp;�� ���amp;amp;���ن ٨؆�� يu��يك؈��amp;amp;�ٱ�ح�� ����� t�ٱ�س� Š�-گف�e�/�; �oju���e���amp;amp;ه����amp;g ��� ���n amp; مه��t��� ت�ju�����٧��:�amp;amp;�٨� ���amp;amp;;�ڊ���يu��� و �ht��amp;amp;�������lt ٴ� ه �تamp;amp;�l������q��ريamp;amp;ك �� q������amp;�د���amp;amp;هa���u������� �ي ي��=&n�� �amp;amp;� a�� ���a���م�,�;ن��� ه ��ز��o ٪؇و;je������� �� �amp;amp;��&�o � �:��amp;amp;��q��ر����amp;amp;��؃t; a�ت��=&� ������ ���؊t�� �ه ���������t �� �ي�������amp;amp;٧amp;amp;�q���ر�ن� ��amp;amp;�amp;amp;� � ���ي��t�ت�q��:�amp;amp;�٨� ���amp;amp;����paٵ��g���� s�����ر�amp;l��o؈o����زهa���sل�g�&���� ��amp;amp;���� ��amp;l�ا� �����amp;amp;�t���lt(;�؃.� ���g���a��ustif2ltص � 4-1)�ن يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌س�a titهرور��� �tنnم�رور�_edn14�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_ednref14�� �t�م‌سازي ب��[14]�� يا لوس و وa�رٌسازي ب���- م � قل���=٧ �ه �� a����� ��ّ� �����؊�amp;amp;���ـه��e� �� q��ستamp;amp;�l�، ٯ��s٣� ����sl�ذ�ت ��ٌ���sa���ea�,��اب يا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. در برابر زياده روي, مهرورزي نبايد ناقص يا همراه با محروم‌س�a titهرور��� �tنnم�رور�_edn15�� �tنhrefرور�http://iranpress.ir/iranwomen/t�ا�ate1/News.aspx?NID=1285#_ednref15�� �t�م‌سازي ب��[15]�� يا لوس و وa�رٌسازي ب���-����� � amp;amp;�amp;amp;��ع��ft�� ���ت ��� �و���u�� ������j�&� �s����������ّ�;ب يا لوس و وابسته بار فظّا�

 
 
 

�ا�ویر ا����ب (بیش�و�یص ٭��مب ٧ی؄ ��هت٢�زن�و�زنی: 128M)

��یر ؆ویس �ا�ویر
��هی؇ ک ه�r�ه ����ویر
پیش ؆م٧یش ����ویر ؁�م‌ ل� �ا�ب/sت٨ يا لوس �اٯ�� لٳت�ط �؀� �ي

��هجه
 • ��هجه : �اٯ��ه��تی ک � ��م٧ی؄ �ign=&ng���ف����gn=&ng� �وي�نی ;����ي�یر �ا ٯزنیٯ، ؄����nsن�ل��گی<Siا�e Image Gallery Pro �ا ل�ب ک �ید!

��هجه
 • ��هجه : �اٯ��ه��تی ک � ��م٧ی؄ �ign=&ng���ف����gn=&ng� فی؄&� �زنیٯ، ؄����nsن�ل��گی
&lن�و�با�ايه
کدoHTML خهد �ا ٯر فی؄د زیر �مر�د ک �ید.
<t�xtarea nمe="embedVideo" rows="5" cols="50" class="t�xtarea">
��یر ؆ویس �ا�ايه
��هی؇ ک ه�r�ه �ا�ايه

��هجه
 • ؄����nsن���م�م�gn=&nیبا ک � �اٯ�ن ڈا؈ه ؁ی؄ده�nیب�ف����شی ا����ص g�� ب�&ng��� �ا ٧ ل�ياب ک �ید ...

 
(بیش�و�یص ٭��مب ٧ی؄ ��هت٢�زن�و�زنی: 128M)
 

<�ن ng>�ي نبه ا����ب 19
<�ن ng>&lنتش�� g�� ب �ig�ی
<�ن ng>&�یژب�&�� ب ��یر
<�ن ng>�ا�نیٮ=&nیج �د ��نج �ي �ign, 05 �ر�دي�ignش�� 1392 17:58
<�ن ng>�nیج �د g�� ب�&� ����� Super User
<�ن ng>�ا�نیٮ=&��, مهز �ا�ايی چه�n��ش� �ign, 27�&ng�ف ل� 1393 19:02
<�ن ng>���, مهز �ا�ايی g�� ب�&� ����� Super User
<�ن ng>�ا��ا���٢�زٲ��ی�� 0
<�ن ng>�n��تیeuز 0 votes

&�ضعیe� ٧ ل�ٴ� ر ک�n��بر

����زن
&�ویس��r�ه Super User �ا�ییر
&��n��ن����از�ر ؆ویس��r�ه
����ح �ا��ا�سی
�ا�نیٮ=&nیج �د &� �ویم
��مهع ٧ ل�ٴ� ر &� �ویم
پ&nی�س ا ل�ٴ� ر &� �ویم

� ط��ا�ز�ت �ا���g� ه�nیب�مح ��&���� ب

��وضیح��ت <t�xtarea nمe="metadesc" rows="5" cols="20">
ک �یe� واژب�ه�n <t�xtarea nمe="metakey" rows="5" cols="20">
مهبهت�ه�n
؆ویس��r�ه

&��ر�ا�رو�ه�n (؆م٧یش ��ر فهرg��� ����م�م�gn=ه�n)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • پیش��ف��ه
   
 •  

؆م٧یش &��ر�ا�رو�ه�n ا����ب

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • �ng��و�اک �و�زنی �و� ٬�م�g��� مج �زی
   
 •  
 •  
 •  
 • �n؆��خ�ر�‌ه�nی�ک�n����ر
   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ؅&��ي�٨=؅&�ت�i��
   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ؾیش��ف��ه
   
 •  

 

 
K2 v2.6.5 | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd. | Localize and jalali date by JoomIran Group
 

بازدید 9668 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.