گذری بر سیره علوی در راستای نقد رویکرد پست مدرنیسم در تربیت اخلاقی

از آن‌جا که ما درزندگی می‌کنیم و انبوه اطلاعات از هر سو فرایمان‌ گرفته و می‌گیرد،ناچاریم خود را در برابر امواج این تهاجم اطلاعات گوناگون بیمه کنیم.در غیر این صورت،این امواج توفنده،به کام اقیانوسی رهنمونمان می‌کند که دیگر هیچ‌چیز را خودمان‌ رقم نمی‌زنیم و همه‌چیز حتی نوع اندیشیدن را دیگران برایمان برمی‌گزیننداز جمله رویکردهای مطرح در تربیت اخلاقی که امروزه یا در فضای فکری و فرهنگی کشور ما خود را نشان داده و یا دیر یا زود نشان خواهد داد،رویکرد فرامدرنیسم است.اگرچه خاستگاه‌ و بستر رشد و تکاپوی این رویکرد،اروپا(به ویژه فرانسه)و آمریکا است و ما کمتر از آن باخبر بوده‌ایم،ولی به زودیما نیز در بستر گذر تند و برانگیزاننده آن قرار خواهیم گرفت.

گزارش اجمالی از شرکت در سمینار وضعیت رهبری آینده جهان: پیش‌بینی، چالش‌ها و فرصت‌ها

این همایش بین‌المللی، از سوی سازمان تالار تئاتر عملکرد «The Performance Theatre» در کشور ترکیه با عنوان رهبری برای آینده جهان 23 تا 26 خرداد 1392 برگزار شد.

كاوشى درباره عوامل و ريشه هاى فقدان روح و معنويت در آموزش و پرورش مغرب زمين

نويسنده: توماس پيترسون


مترجم: دكتر عباسعلى شاملى

اشاره مترجم

درست چند روز پس از دفاع از پايان نامه ى دكترى و ماندن در شهر مونترال در كشور كانادا بود كه در جستوجوى برخى از مقالات علمى متناسب با حوزه ى تربيت اخلاقى، دينى و معنوى بودم. به بسيارى جاها سر زدم و مقالات فراوانى ديدم، از آن ميان، مقاله ى توماس پيترسون، همين نوشتارى كه برگردان فارسى آن را پيش رو داريد، نظرم را به خود جلب كرد. موضوع را با استاد راهنماى پايان نامه ام دكتر لين در ميان گذاشتم. او نيز سفارش كرد كه اين مقاله را با دقت بخوانم و به فارسى ترجمه كنم. وى همچنين از من خواست مقايسه اى مفهوم شناختى و مصداق يافتى روى واژه هاى روح و معنويت در قلمرو آموزش و پرورش با دو رويكرد اسلامى و غربى داشته باشم و نقطه هاى پيوند و جدايى آن ها را بازيابى و برجسته كنم. تا اين كه پس از بازگشت به ميهن اسلامى بالاخره توفيق يار شد و توانستم اين مقاله را ترجمه كنم و خود را در حال و هواى گرايش هاى معنويت گرايانه ى غرب نشين ها قرار دهم. شما خواننده ى محترم نيز اين برگردان را با اين نگاه دنبال كنيد كه وقتى غربى ها از معنويت سخن مى گويند، چه چيزى در ذهن دارند؟ آنان به ويژه در آموزش و پرورش مى خواهند فراگيران را با چه شاخص ها و ويژگى هايى تربيت كنند. آنان هم مانند ما در بسيارى جاها از جمله در قلمرو آموزش و پرورش دغدغه ى افت معنويت دارند. براى ما برگردان فارسى اين مقاله نقطه ى آغازى خواهد بود كه ببينيم در فرهنگ اسلامى و دينى و نيز در جامعه ى اسلامى ما با اين واژه ها چگونه برخورد شده است؟ من از خود حرفى نزده و نقدى به بر آن نيفزوده ام. اما كوشيده ام زمينه ساز بستر يك پژوهش تطبيقى باشم كه در آينده اى نه چندان دور شاهد آن خواهيم بود. در خلال اين مقال در مى يابيم كه گمشده ى غربى ها در باب روح، معنا و معنويت چيست؟ آيا دغدغه ى ما و آن ها يكى است؟ با هم اين مقال را پى مى گيريم.

منابع و مرجعیت ها در فرايند ارزش گذاري ها:

چالش‌ها و دشواري هاي شکل گيري نظام ارزشي آدميان

چکیده:

این مقاله در پي پاسخ به آن دسته از پرسش هاي  کلیدی است که هر گاه کسی در مورد منابع و خاستگاه رسيدن به يك نظام ارزشي يا آفریدن آنها به صحبت می‌پردازد، این پرسش ها ذهن او را به خود مشغول می‌کند. واژه ارزش را ما چگونه معنا می‌کنیم؟ آیا ارزش‌ها مقوله هاي شخصی‌اند یا عمومی‌؟ آيا ارزش‌ها به طور ذهنی و اعتباري اند یا واقعي و به گونه اي عینی به وجود می‌آیند؟ علاوه بر این ها، آیا ما ارزش‌ها را مفاهیم مطلق در نظر می‌گیریم یا مفاهیم نسبی که در شرایط مختلف، فرهنگ‌ها، عصرها، ملت‌ها و یا دیگر متغیرها متفاوت خواهد بود. آیا بین نظام ارزشها و مفهوم نسبیت ارتباطی وجود دارد؟ علامه ي شهید سيد محمد باقر صدر، یکي از متفکران بزرگ شیعی، از يك چشم انداز شیعي به این موضوع ‌پرداخته است. او برای شكل گيري نظام ارزش‌های انسانی یک طبقه‌بندی سه تایی را در نظر می‌گیرد. او از برخی از آیات قرآنی در این مورد به بافته هايي مي رسد كه شايسته است ما به رویکرد اسلامي و نظری ايشان نگاهي بيفكنيم تا شاهد روش . يافته هاي متفاوتی باشيم كه ايشان بدست مي دهد.

بازنگري ناقدانه نظام هاي آموزشي، پرورشي مغرب زمين با تكيه بر يافته هاي ژاك ماريتين1 و ريكاردو پترلا2

 

آنچه پيش روي شماست، قلمي شده يكي از نشست هاي دوره اي علمي ـ پژوهشي گروه علوم تربيتي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس سره) است. در اين نشست، جناب آقاي دكتر عباسعلي شاملي استاديار گروه به ايراد سخن پرداختند. حاصل سخنان ايشان و پرسش و پاسخ هاي شركت كنندگان، جمع بندي و به صورت مقال جالب و برانگيزاننده زير درآمد. آنچه مي خوانيد اين موضوع خواندني و چالش برانگيز است. شايد نقد، پيشنهاد و يا داوري شما بتواند اين گفتمان را پر رونق تر و جاذب تر كند. در اين نشست، محتواي دو مقابله زير، كه تا حدودي به هم شباهت و هم پوشي دارند، توصيف، تحليل و به بحث گروهي گذاشته شد. از آنجا كه سخنران اين نشست درصدد فشرده سازي محتواي اين دو مقاله بود، و گفت و شنودها پس از اين نشست قلمي شد، قلم و ادبيات اين چكيده قدري از متن هاي اصلي متفاوت است. رويكرد پژوهشي مقاله دوم سياسي ـ اجتماعي و اقتصادي است و نظام آموزش و پرورش مغرب زمين را با توجه به سلطه اصول تجارت نوين و معيارهاي بازارشناسي بازنگري و نقد كرده است. نوشتار نخست هم رويكردي آموزشي و پرورشي دارد و نويسنده آن با نگاه ناقدانه و از بالا، نظام آموزش و پرورش غرب را با نگاهي كلان بازنگري و نقادي مي كند.

برگردان كننده اين نوشتار هم مي كوشد با همين نگاه دو نظام آموزشي و پرورشي ايران و مغرب زمين را با هم بسنجد و تفاوت ها و شباهت هاي اين دو را برجسته كند.