ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر عباسعلی شاملی

در چهارمین جلسه برگزار شده از دور دوم نشست های هیات به تاریخ 11/2/1393با ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر عباسعلی شاملی از جامعة المصطفی ص العالمیة از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

دفتر هیئت ممیزه مشترک مراکز و موسسه های آموزش عالی حوزوی و دانشگاهی