مباني انسان شناختي تربيت اخلاقي در يك الگوي پيشنهادي اسلامی

 چكيده

شايد پس از خواندن چند صفحه از آغاز اين بخش به شگفتي بيفتيد كه گويي نويسنده بين توسعه ي اقتصادي و توسعه اخلاقي در هم آميخته است! اما به شما مي گويم كه چنين نيست. لطفا پيش داوري نكنيد و كمي شكيبايي بورزيد با من همراه شويد نظرتان بر مي گردد. نوشتار زير در يكي از اولين سمينارهاي مربوط به توسعه ي اقتصادي در ايران پس از انقلاب ارائه شده است. دغدغه ي چگونگي تركيب مدل ها و طرح هاي توسعه و اسلاميت از جمله انگيزه هاي راه اندازي اين سمينار بود.

 رويكرد آسيب شناختي

 چكيده:

تربيت ديني به مفهوم فراگير آن كه به معناي آموزش و پرورش ديني است؛ مي‌تواند كليدي‌ترين نقش را در توسعه معنوي و كمال يك جامعه ديني ايفا نمايد. هرگونه كاستي يا كوتاهي در اين امر، موجب بروز اختلالات و نابهنجاري‌‌هاي جبران ناپذيري در پرورش نسل نوين هر جامعه مي‌شود.