در مدرسه امام علی

در مدرسه امام علی (2)

گذری بر سیره علوی در راستای نقد رویکرد پست مدرنیسم در تربیت اخلاقی

از آن‌جا که ما درزندگی می‌کنیم و انبوه اطلاعات از هر سو فرایمان‌ گرفته و می‌گیرد،ناچاریم خود را در برابر امواج این تهاجم اطلاعات گوناگون بیمه کنیم.در غیر این صورت،این امواج توفنده،به کام اقیانوسی رهنمونمان می‌کند که دیگر هیچ‌چیز را خودمان‌ رقم نمی‌زنیم و همه‌چیز حتی نوع اندیشیدن را دیگران برایمان برمی‌گزیننداز جمله رویکردهای مطرح در تربیت اخلاقی که امروزه یا در فضای فکری و فرهنگی کشور ما خود را نشان داده و یا دیر یا زود نشان خواهد داد،رویکرد فرامدرنیسم است.اگرچه خاستگاه‌ و بستر رشد و تکاپوی این رویکرد،اروپا(به ویژه فرانسه)و آمریکا است و ما کمتر از آن باخبر بوده‌ایم،ولی به زودیما نیز در بستر گذر تند و برانگیزاننده آن قرار خواهیم گرفت.

پيش‌نيازهاي تربيتي ارتباط با متربي از نگاه امام اميرالمؤمنين علي(ع)  

                                                                                                                                  

چكيده

بحث مشاوره، مراجعه عالم به جاهل و بهره‌گيري از علم، ‌دانش، تجربه و مهارت ديگران در حل مسائل و مشكلات زندگي از جمله سازوكارها و مكانيسم هاي مهم درمان، امري عرفي، عقلاني و پذيرفته شده، در همه جوامع بشري در طول تاريخ زندگي بشر در روي كره خاكي محسوب مي‌شود. در اين زمينه، بهره‌گيري از شيوه‌هاي تربيتي انسان‌هاي آسماني و الگوهاي هميشه تاريخ از منظر ديني، بسيار مفيد و مناسب مي‌باشد. پيش‌نيازهاي تربيتي ارتباط با مربي از منظر حضرت علي (ع)، عنوان مقاله پيش روي شماست. اجمالاً، راهكارهاي دست‌يابي به نگرش امام‌علي(ع) به جواني و جوانان و براي آگاهي از نوع نگاه امام به اين مقوله،‌ دو راه در پيش‌رو است: 1. بازنگري دوران جواني اميرالمؤمنين(عليه السلام)؛2. دوم. توصيف جوان و جواني در نگاه و كلام امام علي(ع)