دومین سمینار شیعه‌شناسی در دانشکده ادیان دانشگاه «سودرتورن» شهر «استکهلم» سوئد، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این جلسه عباسعلی شاملی، عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیه و سرپرست مرکز اسلامی «اسکنه» در شهر «مالمو» سوئد سخنرانی خود را با موضوع ملاصدرا ادامه داد.

وی با اشاره به ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی زمانه ملاصدرا، به افکار وی پرداخت و فلسفه صدرایی را برای حاضران به زبانی ساده توضیح داد.

عباسعلی شاملی با توضیح مکتب مشاء و مکتب اشراق از یک سو و مکتب اصفهان و مکتب تهران از سوی دیگر، ملاصدرا را یکی از مؤثرترین فیلسوفان در ترویج مکتب اصفهان معرفی و موضوعاتی چون وجود، ماهیت، حرکت جوهری، حکمت یا فلسفه مشاء، اصاله الوجود و التشکیک فی مراتب الوجود را تبیین کرد.

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) با اشاره به این که ارسطو و ابوعلی سینا چهار حرکت کمی، کیفی، وضعی و مکانی را توضیح داده بودند، گفت: ملاصدرا به عنوان پدر حکمت متعالیه، حرکت جوهری را مطرح کرد.

پس از سخنرانی عباسعلی شاملی، شرکت‌کنندگان در این سمینار به بحث درباره حکمت متعالیه و ارتباط آن با شرایط موجود به ویژه وضعیت سیاسی و اجتماعی در جهان با تأکید بر کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، پرداختند.